Misi, Visi & Matlamat

Misi

Memangkin dan mencetus pemikiran terkini dalam pembentukan peradaban bangsa.

Visi

Membentuk suasana penjanaan ilmu terkamil untuk pembangunan insan yang bergerak seiring dengan arus dalam acuan kebangsaan.

Matlamat FSSK

Melahirkan siswazah luwes dan mempunyai ciri profesional yang releven dan boleh pasar serta bersifat pembelajar seumur hidup

Menjana, menyebar dan mengkhazanah ilmu di peringkat global yang beracuan kebangsaan

Memajukan siswazah yang mengimbangi ilmu asas dan gunaan

Meyumbangkan kepakaran dalam pelaksanaan pembetukan dasar dan program yang bertaraf kebangsaan, serantau dan antarabangsa

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (FSSK)

Universiti Kebangsaan Malaysia

43600, Bangi

Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA

dfssk@ukm.edu.my

+603 8921 5354 (Pejabat Kedekanan)

+603 8921 4741 (Sekretariat Prasiswazah)

+603 8921 5144 (Sekretariat Siswazah)

WAKTU OPERASI

ISNIN-KHAMIS

8.00am - 1.00pm

2.00pm - 5.00pm

JUMAAT

8.00am - 12.15pm

2.45pm - 5.00pm

PEMAKLUMAN

Laman web ini boleh diakses dengan menggunakan peranti pintar. Paparan terbaik dengan pelayar web versi terbaharu pada resolusi minimum 1024X768