Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

 Memupuk Pemikiran Kristis dan Kreatif

Sekretariat Prasiswazah

Puan Norrihan Rahim

Skop Kerja : Setiausaha kepada Timbalan Dekan (Prasiswazah)


Puan Hazila Hassim

Skop Kerja : Pengurusan Prasiswazah ( Peperiksaan - Tangguh Peperiksaan, Rayuan Semak Semula, Ulangan Khas, Perubahan Gred, Jadual Peperiksaan, Soalan Peperiksaan),  Anugerah Dekan , Hadiah dan Pingat


Puan Norhayati Ibrahim

Skop Kerja : Pengurusan Prasiswazah ( Pengambilan, Penawaran dan Pendaftaran Pelajar , Pertukaran Universiti / Fakulti /Program) , Pemindahan / Pengecualian Kredit