Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

 Memupuk Pemikiran Kristis dan Kreatif

Sekretariat Prasiswazah

Puan Norrihan Rahim

  •  
  •  norrihan@ukm.edu.my
  • Skop Kerja : Setiausaha kepada Timbalan Dekan (Prasiswazah)

Puan Hazila Hassim

  •  
  •  hazila@ukm.edu.my
  • Skop Kerja : Pengurusan Prasiswazah ( Peperiksaan - Tangguh Peperiksaan, Rayuan Semak Semula, Ulangan Khas, Perubahan Gred, Jadual Peperiksaan, Soalan Peperiksaan),  Anugerah Dekan , Hadiah dan Pingat

Puan Norhayati Ibrahim

  •  
  •  atie@ukm.edu.my
  • Skop Kerja : Pengurusan Prasiswazah ( Pengambilan, Penawaran dan Pendaftaran Pelajar , Pertukaran Universiti / Fakulti /Program) , Pemindahan / Pengecualian Kredit