Sarjanamuda Sains Sosial (Linguistik)

Bachelor of Social Sciences (Linguistics)

Maklumat Program Pengajian

Pengenalan Program

Linguistik adalah disiplin ilmu yang mengkaji bahasa dari segenap penjuru. Disiplin ini menyediakan landasan yang praktikal bagi menganalisis struktur dan penggunaan bahasa, perbezaan dan persamaan bahasa, serta pembentukan sosio-budaya dan jati diri. Linguistik juga merupakan satu ilmu yang penting dalam pelbagai bidang lain seperti sosiologi, psikologi, undang-undang, komunikasi dan sains komputer.

 Struktur Program

TAHUN 1

SKBP1013 Pengantar Pengajian Bahasa & Linguistik

SKBP1023 Bahasa & Teknologi Maklumat

SKBL1013 Fonetik

SKBL1023 Sejarah Linguistik

SKBL1213 Fonologi

SKBL1223 Morfologi

TAHUN 2

SKBP2023 Metodologi Penyelidikan

SKBL2033 Linguistik dan Applikasi

SKBL2063 Sintaksis

SKBL2073 Semantik

SKBL2083 Aplikasi Komputer dalam Kajian Lingusitik

SKBL2163 Linguistik dan Komunikasi

SKBL2103 Sosiolinguistik

TAHUN 3

SKBL3006 Latihan Industri

SKBL3113 Psikolinguistik

SKBL3123 Dialektologi

SKBL3133 Stilistik

SKBL3153 Bahasa Asing

SKBL3163 Laras Bahasa

SKBL3173 Analisis Wacana

SKBL3206 Latihan Ilmiah


Tempoh & Yuran Pengajian

Tempoh pengajian : 6 Semester (Sepenuh masa)

Yuran pendaftaran: RM1200

Yuran aktiviti & fasiliti: RM340

Yuran pengajian: RM550

Semester pertama: RM2090

Semester berikutnya: RM890

Jumlah keseluruhan: RM6540

Cara Memohon

Permohonan bagi program pengajian sepenuh masa (untuk calon lepasan STPM, Matrikulasi,STAM dan Diploma/Setaraf) mesti dibuat melalui permohonan dalam talian (portal UPUOnline, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia). Hebahan dan iklan tarikh pembukaan permohonan akan dibuat melalui media massa.

Permohonan bagi pelajar antarabangsa pula boleh dibuat melalui laman web Pusat Kembangan Pendidikan, UKM.

Pertanyaan Lanjut

Untuk pertanyaan lanjut sila hubungi Dr. Harishon Radzi, Ketua Program Linguistik, Pusat Kajian Bahasa & Linguistik, Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, UKM.

Email: naslin@ukm.edu.my

Mengapa anda perlu memilih program ini?

Sila nyatakan kelebihan program ini

Sila nyatakan kelebihan program ini

Teknologi pengajaran dan pembelajaran terkini serta pensyarah berpengalaman

Sila nyatakan kelebihan program ini

Sekretariat Prasiswazah, Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, UKM, 43600 Bangi, Selangor, MALAYSIA

td2fssk@ukm.edu.my

+603-8921 4721

Waktu Operasi

ISNIN- KHAMIS

8.00am – 1.00pm

2.00pm – 5.00pm

JUMAAT

8.00am – 12.15pm

2.45pm – 5.00pm

Pemakluman

Laman web ini boleh diakses dengan menggunakan peranti pintar. Paparan terbaik dengan pelayar web versi terbaharu pada resolusi minimum 1024X768