Ketua Program Prasiswazah

Prof. Madya Dr. Suraiya Ishak

Ketua Program Sains Pembangunan

Pusat Kajian Pembangunan, Sosial & Persekitaran (SEEDS)

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, UKM

Email: pembantusp@ukm.edu.my

Tel: +603 8921 5244

Dr. Azlina Abdullah

Ketua Program Antropologi & Sosiologi

Pusat Kajian Pembangunan, Sosial & Persekitaran (SEEDS)

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, UKM

Email: ansos.fssk@ukm.edu.my

Tel: +603 8921 5220

Dr. Lam Kuok Choy

Ketua Program Geografi

Pusat Kajian Pembangunan, Sosial & Persekitaran (SEEDS)

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, UKM

Email: geografi.fssk@ukm.edu.my

Tel: +603 8921 5357

Dr. Suffian Mansor

Ketua Program Sejarah

Pusat Kajian Sejarah, Politik & Hal Ehwal Antarabangsa (SPHEA)

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, UKM

Email: sejarah.fssk@ukm.edu.my

Tel: +603 8921 5555

Dr. Muhamad Nadzri Mohamed Noor

Menjalankan Tugas

Ketua Program Sains Politik

Pusat Kajian Sejarah, Politik & Hal Ehwal Antarabangsa (SPHEA)

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, UKM

Email: nadzri@ukm.edu.my

Tel: +603 8921 5857

Dr. Daniella Maryam Mohamed Mokhtar

Ketua Program Psikologi

Pusat Kajian Psikologi & Kesejahteraan Manusia (PsiTRA)

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, UKM

Email: psikologi.fssk@ukm.edu.my

Tel: +603 8921 3649

Dr. Norulhuda Sarnon@Kusenin

Ketua Program Kerja Sosial

Pusat Kajian Psikologi & Kesejahteraan Manusia (PsiTRA)

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, UKM

Email: kerjasosial.fssk@ukm.edu.my

Tel: +603 8921 3656

Dr. Mohd. Yuszaidy Mohd. Yusoff

Ketua Program Persuratan Melayu

Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan & Kebudayaan Melayu (BITARA)

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, UKM

Email: kppersuratanfssk@ukm.edu.my

Tel: +603 8921 5749

Dr. Sa'adiah Ma'alip

Ketua Program Pengajian Bahasa Melayu

Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan & Kebudayaan Melayu (BITARA)

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, UKM

Email: adia@ukm.edu.my

Tel: +603 8921 5127

Dr. Kesumawati A. Bakar

Ketua Program Pengajian Bahasa Inggeris

Pusat Kajian Bahasa & Linguistik (PKBL)

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, UKM

Email: els.fssk@ukm.edu.my

Tel: +603 8921 6480

Dr. Harishon Radzi

Ketua Program Linguistik

Pusat Kajian Bahasa & Linguistik (PKBL)

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, UKM

Email: linguistik.fssk@ukm.edu.my

Tel: +603 8921 6474

Prof. Madya Dr. Sabariah Mohamed Salleh

Ketua Program Komunikasi Media

Pusat Kajian Media & Komunikasi (MENTION)

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, UKM

Email: komunikasimedia@ukm.edu.my

Tel: +603 8921 4209

Prof. Madya Dr. Mohamed Zain Sulaiman

Ketua Unit Bahasa Asing dan Terjemahan

Pusat Kajian Bahasa & Linguistik (PKBL)

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, UKM

Email: zain@ukm.edu.my

Tel: +603 8921 6543

Dr. Muhammad Ajib Abd Razak

Penyelaras Program Eksekutif

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, UKM

Email: muhdajib@ukm.edu.my

Tel: +603 8921 3657

Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan (FSSK)

Universiti Kebangsaan Malaysia

43600, Bangi

Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA

dfssk@ukm.edu.my

+603 8921 5354 (Pejabat Kedekanan)

+603 8921 4741 (Sekretariat Prasiswazah)

+603 8921 5144 (Sekretariat Siswazah)

WAKTU OPERASI

ISNIN-KHAMIS

8.00am - 1.00pm

2.00pm - 5.00pm

JUMAAT

8.00am - 12.15pm

2.45pm - 5.00pm

PEMAKLUMAN

Laman web ini boleh diakses dengan menggunakan peranti pintar. Paparan terbaik dengan pelayar web versi terbaharu pada resolusi minimum 1024X768