Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

 Memupuk Pemikiran Kristis dan Kreatif

Hakcipta

Hakcipta © Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Semua aspek berkenaan laman web Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan – rekabentuk, teks, grafik, aplikasi, perisian, kod sumber dan aspek-aspek lain – adalah hakcipta Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan dan sekutunya atau penyedia kandungan dan teknologinya.

Dengan mengakses laman web Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, anda bersetuju bahawa sebarang muat turun kandungan adalah untuk kegunaan peribadi dan bukan komersil sahaja. Sebarang aspek dari laman ini tidak boleh diterbit semula dalam sebarang bentuk atau cara, sama ada elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman, tanpa kebenaran dari pihak Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan.

Sebarang pertanyaan dan kemusykilan berkenaan hakcipta laman web Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, sila hubungi webmaster FSSK.