Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Penolong Pendaftar Kanan

Puan Shadira Ramli

Skop Kepakaran : Siswazah

 


Puan Nur Syafawati Mohd Kahar

Skop Kepakaran : Pengurusan Prasiswazah


Encik Abdul Karim Osman

Skop Kepakaran : Pengurusan Prasiswazah dan Alumni