Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Ketua Pembantu Tadbir Kanan

Encik Abdul Rahim Haji Othman

Skop Kerja : Kenaikan Pangkat Staf Akademik, Pelantikan Semula Staf Akademik, Cuti Belajar, Cuti Sabatikal, Pengurusan Cuti Lantikan Kakitangan Akademik