Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

 Memupuk Pemikiran Kristis dan Kreatif

Pembantu Operasi

Encik Mohd Qurbani Mohd Badris

Encik Mohd Razali Md Razi

  •  
  •  03-89215354
  •  mz_raz@ukm.edu.my
  • Skop Kerja : Pengurusan Fail dan Rekod, Fasiliti, Keselamatan dan Teknikal.