Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Pembantu Setiausaha

Puan Nur Ain Zulkapli

Skop Kerja : Setiausaha kepada Timbalan Dekan ( Jaringan dan Penjanaan )


Puan Norsaeidah Zulkefle

Skop Kerja : Setiausaha kepada Dekan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan


Puan Rinie Ab. Raman

Skop Kerja : Setiausaha kepada Ketua Penolong Pendaftar Kanan