Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

 Memupuk Pemikiran Kristis dan Kreatif

Pembantu Setiausaha

Puan Nur Ain Zulkapli

 •  
 •  03-89214743
 •  ainzulkapli@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Setiausaha kepada Timbalan Dekan ( Jaringan dan Penjanaan )

Puan Norsaeidah Zulkefle

 •  
 •  03-89214123
 •  norsaeidah@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Setiausaha kepada Dekan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Puan Rinie Ab. Raman

 •  
 •  03-89215369
 •  rinieraman@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Setiausaha kepada Ketua Penolong Pendaftar Kanan