Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses

 FKAB UKM

Inovasi Bahan Pintar & Produk Lestari (SMatSPIN)

Inovasi Bahan Pintar & Produk Lestari (SMatSPIn)

Berusaha untuk menjadi hab penyelidikan yang terkenal dan terkemuka dalam pembangunan produk nilai tambah melalui sumber dan teknologi mampan untuk
kesejahteraan sosioekonomi dan alam sekitar.

 • Inovasi produk tambah nilai melalui teknologi hijau dan nano

 • Kepakaran yang menerajui dan dirujuk secara global melalui rangkaian tersohor

 • Memperkasakan kerjasama dan pengkomersilan industri melalui pemindahan teknologi

 • Penyelesaian yang berkesan dan mampan

 • Perkongsian sumber dan pangkalan data yang bermakna

 • Penukaran biojisim

 • Sintesis dan rekabentuk bahan

 • Intensifikasi proses

 • Penapisan bio

 • Penulenan dan naik taraf

 • Pemerangkapan dan penggunaan karbon

STRUKTUR ORGANISASI

Prof. Madya Ir. Dr. Masturah Binti Markom

Ketua

Prof. Dr. Zahira Yaakob

Penasihat

Prof. Madya Ir. Dr. Shuhaida Harun

Ahli

Prof. Madya Ts. Dr. Rosiah Rohani

Ahli

Prof. Madya Ts. Dr. Wan Nor Roslam Wan Isahak

Ahli

Dr. Manal Ismail

Ahli

Dr. Noorashikin Md Saleh

Ahli

Ts. Dr. Nur Hidayatul Nazirah Kamarudin

Ahli

Prof. Madya Ts. Dr. Mohd Shaiful Sajab

Ahli

Dr. Ahmed Abdulamier Hussain Al-Amiery

Ahli

Dr. Tayser Sumer Gaaz

Ahli

ANGGOTA KUMPULAN

Nama Penyelidikan Emel
Masturah Markom
Termodinamik Kimia; Pemisahan; Bendalir Superkritikal
masturahmarkom@ukm.edu.my
Zahira Yaakob
Kejuruteraan Tindakbalas Kimia; Biotenaga; Pemangkinan; Teknologi Hidrogen
zahira@ukm.edu.my
Shuhaida Harun
Teknologi Prarawatan Biojisim; Hidrolisis dan Fermentasi Biojisim; Reka Bentuk dan Ekonomi Loji Proses
harun.shuhaida@ukm.edu.my
Rosiah Rohani
Pemisahan Membran; Rawatan Air dan Air Sisa; Teknologi Sel Fuel; Peningkatan Gred Biogas; Cantuman Penyinaran; Bendalir Penggerudian
rosiah@ukm.edu.my
Wan Nor Roslam Wan Isahak
Pemangkinan; Pemerangkapan dan Penggunaan CO2; Penghasilan Hidrogen
wannorroslam@ukm.edu.my
Manal Ismail
Kejuruteraan Tindakbalas Kimia
manal@ukm.edu.my
Noorashikin Md Saleh
Kimia Analisis, Kaedah Instrumentasi & Pengekstrakan Hijau/Teknik Pemisahan
noorashikin@ukm.edu.my
Nur Hidayatul Nazirah Kamarudin
Penyampaian Drug; Pemangkinan; Penjerapan; Nanobahan
nhnazirah@ukm.edu.my
Mohd Shaiful Sajab
Biopolimer; Pembuatan Bahan Tambahan; Bahan Lestari
mohdshaiful@ukm.edu.my
Ahmed Abdulamier Hussain Al-Amiery
Sintesis Organik, Kimia Kakisan
dr.ahmed1975@ukm.edu.my
Tayser Sumer Gaaz
Bahan, Nano Teknologi
gaaz@ukm.edu.my

Profil Penyelidik

Untuk pertanyaan dan peluang kerjasama sila hubungi Prof. Prof. Ir. Dr Masturah Markom di masturahmarkom@ukm.edu.my