Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses

 FKAB UKM

Makmal Asas Biokimia

Paras 1, Bangunan Akademik, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina.

Kakitangan Makmal

Puan Zuraidah Rahim

No Tel : 603-8921 7141

Emel : zuraidahrahim@ukm.edu.my


Di Dalam Makmal


Peralatan Di Makmal