Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses

 FKAB UKM

Makmal Kawalan Dinamik

Paras 2, Bangunan Akademik, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina.

Kakitangan Makmal

Puan Norzimah Nordin

No Tel : 603-8921 6827

Emel : azliza@ukm.edu.my


Di Dalam Makmal


Peralatan Di Makmal