Jabatan Kejuruteraan Kimia dan Proses

 FKAB UKM

Penyelaras Alumni

Prof. Madya Ts. Noorhisham Tan Kofli

BSc (UKM), MSc (Birmingham), P.Dip (Osaka)

Kejuruteraan Biokimia; Pengeluaran Bio - Produk Teknologi Fermentasi

UKM Sarjana        Google Scholar