JABATAN SAINS MAKANAN

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI

Jabatan Sains Makanan

Sarjana Sains (Penyelidikan)

Jabatan Sains Makanan

Program Sarjana Sains (Penyelidikan)

 

Bidang Penyelidikan
Jabatan Sains Makanan menawarkan penyelidikan dalam bidang merangkumi analisis dan kimia makanan, bahan perisa, biopolimer boleh dimakan, fitokimia dan aditif makanan lain, ingredien makanan, penerimaan makanan, kederiaan makanan, keselamatan kualiti dan makanan, mikrobiologi makanan dan fermentasi, pemakanan komuniti.

 

Ijazah yang ditawarkan

  1. Sarjana Sains (Sains Makanan).
  2. Sarjana Sains (Pemakanan).

 

Syarat Kemasukan

  1. Ijazah Sarjanamuda dengan memperoleh PNGK ≥ 2.75 dari Universiti atau mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat; atau
  2. Ijazah Sarjanamuda Sains atau yang setara dengannya, dengan memperoleh PNGK 2.50 – 2.74, boleh diterima masuk tertakluk kepada minimum 1 tahun pengalaman bekerja dalam bidang yang berkaitan; atau
  3. Memenuhi syarat lain yang ditetapkan oleh program (jika berkenaan); dan
  4. Memenuhi syarat Agensi Kelayakan Malaysia (MQA);
  5. Pelajar luar negara perlu mendapat keputusan minimum TOEFL 550 / IELTS band 5 / MUET band 3. (Pelajar dari luar negara yang berasal dari negara yang Bahasa Inggeris adalah bahasa rasminya atau memiliki kelayakan akademik yang diperoleh dari mana-mana institusi pengajian tinggi yang menggunakan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dikecualikan daripada IELTS / TOEFL / MUET)

Calon pelajar luar negara yang memenuhi kelayakan akademik tetapi tiada kelayakan Bahasa Inggeris boleh mengikuti kursus intensif Bahasa Inggeris selama satu tahun (tempoh maksimum). Calon yang tidak berjaya mencapai syarat minimum seperti mana yang ditetapkan program pengajian akan diberi status gagal berhenti.

 

Struktur Program Sarjana Sains (Sains Makanan)

Program ini mempunyai kaitan yang rapat dengan aktiviti pengeluaran makanan bermula daripada ianya dituai atau disembelih sehinggalah dipasarkan dan sampai kepada pengguna dalam keadaan yang selamat dan memenuhi keperluan dan citarasa pengguna. Program ini penting dari segi kesinambungan dan penambahan ilmu bagi pelajar yang ingin meneruskan pengajian di peringkat Doktor Falsafah yang mengikuti penyelidikan sepenuhnya. Siswazah yang dikeluarkan akan dilengkapi dengan pengetahuan yang kukuh dalam bidang Sains Makanan dan Pemakanan. Adalah diharapkan siswazah ini juga mampu menggunakan pengetahuan ini dalam penyelidikan dan penghasilan produk baru yang berkhasiat, memantau kualiti dan keselamatan makanan, dapat menyumbang dalam perkembangan dasar makanan dan pemakanan negara, membantu melaksanakan peraturan-peraturan makanan dan juga program pendidikan sains makanan dan pemakanan.

Setiap pelajar yang mengikuti program ini dikehendaki mendaftar dan lulus 14 jam kredit kursus dan juga pendaftaran tesis setiap semester sehingga tamat pengajian. Kursus yang wajib diambil adalah STPD6014 Kaedah Penyelidikan (4 jam kredit) dan 10 jam kredit daripada mana-mana kursus pilihan berikut:-

Semester I
STKM6033 Sains Lemak dan Minyak
STKM6113 Mikrobiologi Makanan Lanjutan
STKM6122 Teknik Eksperimen dalam Sains Makanan
STKM6712 Toksikologi Makanan dan Pemakanan
STKM6322 Teknik Semasa dalam Mikrobiologi Makanan
STKM6323 Operasi Pemprosesan Makanan

Semester II
STKM6023 Teknologi Produk Berprotein
STKM6043 Teknologi Konfeksi Gula dan Coklat
STKM6063 Perisa Makanan
STKM6123 Kimia Makanan Lanjutan
STKM6243 Pengurusan Keselamatan Makanan
STKM6722 Pembungkusan Makanan

Pelajar perlu menjadualkan pertemuan dengan penyelia atau jawatankuasa penyeliaan tidak kurang daripada 26 jam pertemuan setiap semester bagi pelajar sepenuh masa dan 13 jam pertemuan setiap semester bagi pelajar separuh masa. Hasil penyelidikan ditulis sebagai sebuah tesis.

Pelajar mesti memenuhi syarat-syarat bergraduat yang ditetapkan oleh fakulti.

Pelajar perlu menerbitkan sekurang-kurangnya satu (1) makalah dalam jurnal berindeks Web of Science (WOS) dalam bidang berkaitan dengan penyelidikan Sarjana Sains bersama Penyelia atau Jawatankuasa Penyeliaan

 

Struktur Program Sarjana Sains (Pemakanan)

Program ini dirangka untuk melatih pelajar tentang kepentingan pengaruh pemakanan ke atas kesihatan serta memahami masalah pemakanan yang kompleks. Ia juga mempunyai kaitan yang rapat dengan aktiviti pengeluaran makanan dan keselamatan makanan kepada pengguna.Program ini penting daripada segi kesinambungan dan penambahan ilmu bagi pelajar yang ingin meneruskan pengajian di peringkat Doktor Falsafah yang rata-rata mengikuti penyelidikan sepenuhnya. Siswazah yang dikeluarkan akan dilengkapi dengan pengetahuan yang kukuh dalam bidang Sains Makanan dan Pemakanan. Adalah diharapkan siswazah ini juga mampu menggunakan pengetahuan ini dalam penyelidikan dan penghasilan produk baru yang berkhasiat, memantau kualiti dan keselamatan makanan, dapat menyumbang dalam perkembangan dasar makanan dan pemakanan negara, membantu melaksana peraturan-peraturan makanan dan juga program pendidikan makanan dan pemakanan.

Setiap pelajar yang mengikuti program ini dikehendaki mendaftar dan lulus 14 jam kredit kursus dan juga pendaftaran tesis setiap semester sehingga tamat pengajian. Kursus yang wajib diambil adalah STPD6014 Kaedah Penyelidikan (4 jam kredit) dan 10 jam kredit daripada mana-mana kursus pilihan berikut:-

Semester I
STKM6033 Sains Lemak dan Minyak
STKM6122 Teknik Eksperimen Dalam Sains Makanan
STKM6223 Teknik Penyediaan Pemakanan
STKM6313 Kualiti Makanan
STKM6413 Pemakanan dan Penuaan
STKM6712 Toksikologi Makanan dan Pemakanan

Semester II
STKM6063 Perisa Makanan
STKM6213 Pemakanan Gunaan
STKM6222 Interaksi Nutrien dan Ubat
STKM6243 Pengurusan Keselamatan Makanan
STKM6333 Terapi Diet Lanjutan

Pelajar perlu menjadualkan pertemuan dengan penyelia atau jawatankuasa penyeliaan tidak kurang daripada 26 jam pertemuan setiap semester bagi pelajar sepenuh masa dan 13 jam pertemuan setiap semester bagi pelajar separuh masa. Hasil penyelidikan ditulis sebagai sebuah tesis.

Pelajar mesti memenuhi syarat-syarat bergraduat yang ditetapkan oleh fakulti.

Pelajar perlu menerbitkan sekurang-kurangnya satu (1) makalah dalam jurnal berindeks Web of Science (WOS) dalam bidang berkaitan dengan penyelidikan Sarjana Sains bersama Penyelia atau Jawatankuasa Penyeliaan.

 

Maklumat lanjut boleh rujuk SINI