JABATAN SAINS MAKANAN

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI

Jabatan Sains Makanan

Program Prasiswazah

Sedikit pengenalan mengenai Program Sains Makanan, Jabatan Sains Makanan, FST, UKM (VIDEO)

Terdapat 2 Program ditawarkan:

  1. KS04 – Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Makanan dan Pemakanan) – mod pengajian  3 laluan
  2. KS65 – Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Makanan dengan Pengurusan Perniagaan) – mod pengajian 3 laluan

* mod pengajian  3 laluan adalah laluan Kesarjanaan, Industri dan Keusahawanan dalam silibus program.

Rujuk video untuk maklumat lanjut mengenai struktur program: SINI