Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

JABATAN SAINS MAKANAN

Pengurusan Jabatan

Prof. Ts. Dr. Mohamad Yusof Maskat

 • +6 03-8921 3658
 • yusofm@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Pengerusi Jabatan

Kepakaran:

Teknologi Pemprosesan Makanan

CV: Google scholarUKM Sarjana, UKM Experts


Prof. Madya Dr. Sahilah Abdul Mutalib

 • +6 03-8921 5444
 • sahilah@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Timbalan Pengerusi Jabatan

Kepakaran:

Sains Halal, Mikrobiologi Makanan

CV: Google scholar , UKM Sarjana, UKM Experts

 


Encik Nasirudin Yusoff

 • +6 03-8921 4217
 • nasirudin@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Pegawai penyelidik/ Ketua Pentadbiran

UKM Sarjana


Pn. Erna Eryza Mohd Sanif

 • +6 03-8921 5963
 • erna@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Setiausaha


Pn. Nor Azizah Dawair

 • +6 03-8921 3296
 • melati@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Pembantu Tadbir


Pn. Maimun Musa

 • +6 03-8921 3296
 • maimun@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Pembantu Operasi