JABATAN SAINS MAKANAN

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI

Jabatan Sains Makanan

Pengurusan Jabatan

Prof. Ts. Dr. Mohamad Yusof Maskat

 •  
 •  +6 03-8921 3658
 •  yusofm@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Pengerusi Jabatan

Kepakaran:

Teknologi Pemprosesan Makanan

CV: Google scholarUKM Sarjana


Prof. Dr. Sahilah Abdul Mutalib

 •  
 •  +6 03-8921 5444
 •  sahilah@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Timbalan Pengerusi Jabatan

Kepakaran:

Sains Halal, Mikrobiologi Makanan

CV: Google scholar , UKM Sarjana

 


Encik Muhammad Iqbal Mohd Noor

 •  
 •  +6 03-8921 4217
 •  iqbalmohdnoor@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Pegawai Sains C41

 


Pn. Erna Eryza Mohd Sanif

 •  
 •  +6 03-8921 5963
 •  erna@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Setiausaha


Pn. Norhasriza Toroje

 •  
 •  +6 03-8921 3296
 •  eizaezra@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Pembantu Tadbir N22


Pn. Maimun Musa

 •  
 •  +6 03-8921 3296
 •  maimun@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Pembantu Operasi