Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

JABATAN SAINS MAKANAN

Staf Makmal

Pn. Noor Jannah Awang

 • +6 03-8921 4543
 • njannah@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Pegawai Sains Kanan


En. Nasirudin Yusoff

 • +6 03-8921 4217
 • nasirudin@ukm.edu.my

En. Mohd Din Abu Hassan

 • +6 03-8921 4272
 • dinto@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Penolong Pegawai Sains


Pn. Nurain Zainuddin

 • +6 03-8921 4271/ 5196
 • nurain@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Penolong Pegawai Sains


Pn. Noorsuhada Abd Rahman

 • +6 03-8921 4217
 • suhada1909@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Penolong Pegawai Sains


En. Muhammad Azhar Amran

 • +6 03-8921 5167
 • muhdazhar@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Penolong Pegawai Sains


Pn. Nurul Syazana Sukirin

 • nurulsyazana@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Penolong Pegawai Sains


Pn. Nor Atikah binti Othman

 • noratikahothman@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Penolong Pegawai Sains


En. Muhammad Zaimul Umam Rohaizad

 • +6 03-8921 3296
 • zaimulumam@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Pembantu Makmal


En. Muhd Imran Abdul Latif

 • +6 03-8921 4217
 • imran@ukm.edu.my

Bidang Tugas

Pembantu Makmal