Bengkel Blueprint HEPA Tahun 2023-2026

Pada 27 hingga 29 Januari 2023, YBhg. Dato’ Dr. Syed Kamarudin Hj. Sadakkuthulla, Pendaftar UKM bersama Naib Canselor, YBhg. Prof. Dato’ Dr. Gs. Ts. Dr. Mohd. Ekhwan Hj. Toriman, semua Pengurusan Tertinggi serta Pro Naib Canselor menghadiri bengkel bersama semua pengurusan HEPA untuk meneliti perancangan kesemua Pusat Tanggungjawab dibawah portfolio TNC HEPA dan seterusnya merancang tindakan lanjut bagi merealisasikan semua perancangan dalam tempoh yang telah ditetapkan.

Terima kasih dan tahniah kepada HEPA selaku urus setia kerana telah berjaya melaksanakan Bengkel Blueprint 2023-2026.