Pejabat Pendaftar,
Jabatan Pendaftar,
Aras 5, Bangunan Canselori,
43600 UKM Bangi.

Tel : +603 8921 4888
E-mel : pdftar@ukm.edu.my

Bahagian Sumber Manusia,
Jabatan Pendaftar,
Aras 1, Bangunan Perpustakaan Lingkungan Ke -2
43600 UKM Bangi.

Tel : +603 8911 8257/8258
Faks : +603 8911 8259
E-mel : tpbsm@ukm.edu.my

Bahagian Pentadbiran dan Kemudahan,
Jabatan Pendaftar,
Aras 5, Bangunan Canselori,
43600 UKM Bangi.

Tel : +603 8921 5075
E-mel : kbpk@ukm.edu.my

Unit Perkhidmatan dan Sokongan Orang Kurang Upaya,
Jabatan Pendaftar, Aras 5, Bangunan Canselori UKM,
43600 UKM Bangi, Selangor.

Telefon : 03 – 8921 4529 / 4694
H/P : 01132532820
Emel : upsoku@ukm.edu.my

Bahagian Keselamatan,
Jabatan Pendaftar,
Universiti Kebangsaan Malaysia,
43600 UKM Bangi

Tel : +603 8921 4444
E-mel : keselamatan@ukm.edu.my
Website : www.ukm.my/keselamatan

Unit Kenderaan,
Bahagian Pentadbiran & Kemudahan
Jabatan Pendaftar,
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi

Telefon : 03-89213292/5169
Emel : kenderaan@ukm.edu.my