Jika ada sebarang pertanyaan atau cadangan, sila hubungi Bahagian Sumber Manusia ( BSM ), Jabatan Pendaftar UKM Bangi di Talian 03-8911 8253 atau Emelkan ke fadila@ukm.edu.my

  Pilih Permohonan Anda :

  Lengkapkan maklumat berikut, pastikan dokumen pembuktian dilampirkan. Dokumen yang berkaitan boleh di muatnaik dengan memilih butang yang disediakan di bawah :

  Nama * :

  UKMper *:

  Nombor Kad Pengenalan * :

  Emel* :

  Nombor Telefon* :

  Nyatakan tujuan / Sebab Permohonan / Lain-lain :

  Lampiran sokongan permohonan (sekiranya ada).Format fail dalam bentuk pdf/jpeg (maksimum 5mb sahaja)

  Untuk pengesahan sistem isikan ruangan di bawah dengan abjad yang terpapar :

  captcha