Permohonan Dokumen (Online)

Jika ada sebarang pertanyaan atau cadangan, sila hubungi Bahagian Sumber Manusia ( BSM ), Jabatan Pendaftar UKM Bangi di Talian 03 8911 8252 atau Emelkan ke amirulasyraf562@ukm.edu.my

Pilih Permohonan Anda :


Lengkapkan maklumat berikut, pastikan dokumen pembuktian dilampirkan. Dokumen yang berkaitan boleh di muatnaik dengan memilih butang yang disediakan di bawah :

Nama * :

UKMper *:

Nombor Kad Pengenalan * :

Emel* :

Nombor Telefon* :

Nyatakan tujuan / Sebab Permohonan / Lain-lain :

Lampiran sokongan permohonan (sekiranya ada).Format fail dalam bentuk pdf/jpeg (maksimum 5mb sahaja)

Untuk pengesahan sistem isikan ruangan di bawah dengan abjad yang terpapar :

captcha