Jabatan Pendaftar merupakan satu jabatan yang diwujudkan sejak penubuhan UKM yang bertanggungjawab dalam menguruskan sumber manusia, akademik pelajar, kemudahan am dan keselamatan Universiti. Pada tahun 2011, Jabatan Pendaftar telah menstrukturkan semula bahagian dan unit di bawahnya mengikut fungsi dan tanggungjawab untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan dan sistem penyampaian. Kini, Jabatan Pendaftar terbahagi kepada empat (4) bahagian iaitu Pejabat Pendaftar, Bahagian Sumber Manusia, Bahagian Pentadbiran dan Kemudahan dan Bahagian Keselamatan. Jabatan Pendaftar telah diketuai oleh sebelas orang Pendaftar sejak penubuhannya pada tahun 1970.

SENARAI PENDAFTAR 1970 HINGGA KINI

YBhg. Dato' Dr. Syed Kamarudin Hj. Sadakkuthulla

3 Februari 2022 hingga kini

YBhg. Dr. Hjh Ina Md Yasin


1 Ogos 2019 - 10 Disember 2021

YBrs. Tuan Haji Abd Razak Hussin

1 Jun 2016 - 31 Mei 2019

YBrs. Puan Hjh Asmahan Musa

11 Jun 2013 - 27 November 2015

YBrs. Tuan Haji Ab. Aziz Othman

1 Januari 2007 - 1 Disember 2012

YBhg. Datuk Taip Abu


9 Jun 2004 - 31 Disember 2006

YBhg. Datuk Basir Elon


25 Oktober 1996 - 8 Jun 2004

YBrs. Encik Baharudin Hj Alang Ishak

15 Disember 1982 - 24 September 1996

YBhg. Prof. Dato' Sri Dr. Syed Arabi Idid

25 Julai 1978 - 1 Disember 1981

YBrs. Encik Mohd Ghadzali Ahmad

1 April 1974 - 23 Julai 1978

YBrs. Encik Abdul Rahim Jalal

27 Januari 1972 - 24 Januari 1974

YBhg. Tun Abdullah Hj Mohd Salleh

23 Mei 1970 - 1 Januari 1972