PENGENALAN

Unit Perkhidmatan dan Sokongan OKU ditubuhkan untuk menjadi wadah pemerkasaan OKU di Universiti Kebangsaan Malaysia bagi mencapai tahap perkhidmatan dan persekitaran yang cemerlang di persada antarabangsa. Unit ini bertanggungjawab menyediakan sistem sokongan mengikut ketidakupayaan individu yang terdiri daripada golongan pelajar, kakitangan dan pelawat OKU di Universiti Kebangsaan Malaysia. UKM bercita – cita dalam memperkasakan golongan OKU dan akan komited memperkukuhkan hak golongan ini.

Ditubuhkan pada 12/12/2019 di bawah Jabatan Pendaftar dengan penyeliaan penuh oleh Naib Canselor UKM, YBhg. Prof. Dato’ Ir. Dr. Hamdi Abd. Shukor. UKM mempunyai 46 orang pelajar OKU yang berdaftar pelbagai bidang pengajian dan kursus. Tambahan pula, UKM mempunyai 22 orang Kakitangan UKM yang terdiri daripada staf akademik, pengurusan dan pelaksana adalah daripada golongan OKU.

 

Untuk maklumat lanjut sila hubungi :

Tel : 03-8921 5121/4694
Emel : upsoku@ukm.edu.my