Pelajar

Kakitangan

 1. Penyelarasan pengangkutan mobiliti dalam kampus dan urusan rasmi Universiti

 2. Melakukan penyelaras akses fasiliti dan kemudahan mengikut keperluan individu

 3. Melakukan penyelarasan keperluan khas alat bantu belajar mengikut keperluan individu

 4. Menyediakan dan menyelaras sokongan akses kepada semua perkhidmatan dalam universiti

 5. Melakukan penyelarasan berkenaan bantuan pembelajaran dan peperiksaan mengikut individu

 6. Membantu menyalurkan sokongan emosi dan psikologi mengikut keperluan individu

 7. Membantu merancang pembangunan kerjaya dan diri secara berkumpulan atau individu

 8. Membantu permohonan elaun Bantuan Kewangan OKU daripada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (BKOKU)

 9. Menerima sebarang permintaan/aduan lain untuk bantuan yang berkaitan dengan ketidakupayaan mengikut individu

 1. Penyelarasan Pengangkutan mobilitu dalam kampus dan urusan rasmi Universiti

 2. Membantu penyelarasan bantuan, akses fasiliti dan kemudahan mengikut keperluan individu

 3. Membantu menyalurkan sokongan emosi dan psikologi mengikut keperluan individu

 4. Membantu pembangunan kerjaya kakitangan OKU

 5. Menerima sebarang permintaan/aduan lain untuk bantuan yang berkaitan dengan ketidakupayaan mengikut individu