RUJUKAN DAN DATA UPS OKU

Data statistik Pelajar dan Staf OKU UKM 2023

Jumlah Pelajar OKU: 66 Orang

Kuarang Upaya Fizikal
48.48%
Kurang Upaya Penglihatan
25.76%
Kurang Upaya Pendengaran
18.18%
Kurang Upaya Pembelajaran
3.03%
Mental
3.03%
Kurang Upaya Pelbagai
1.52%
Kurang Upaya Pertuturan
0%

Jumlah Kakitangan OKU: 50 Orang

Kuarang Upaya Fizikal
60%
Kurang Upaya Pendengaran
24%
Kurang Upaya Penglihatan
12%
Kurang Upaya Pembelajaran
2%
Mental
2%
Kurang Upaya Pertuturan
0%
Kurang Upaya Pelbagai
0%

Dikemaskini : Oktober 2023

Dikemaskini : Oktober 2023

Pecahan Mengikut Kategori Pengajian

Pecahan Mengikut Kategori Kampus

Sarjana Muda
37.88%
Sarjana
28.79%
PhD
18.18%
Diploma Lepasan Ijazah
10.61%
Ijazah Doktor Perubatan
3.03%
Diploma Pascasiswazah
1.52%
Bangi
46%
Kampus Cheras
46%
Kampus Kuala Lumpur
8%

Pecahan Mengikut Kumpulan Perkhidmatan

Pelaksana
82%
Akademik
14%
Kumpulan Pengurusan dan Profesional
4%