RUJUKAN DAN DATA UPS OKU

Data statistik Pelajar dan Kakitangan OKU UKM 2020

Jumlah Pelajar OKU: 49 orang

Kurang Upaya Pendengaran
12%
Kurang Upaya Penglihatan
33%
Kurang Upaya Pertuturan
2%
Kuarang Upaya Fizikal
47%
Kurang Upaya Pembelajaran
4%
Kurang Upaya Pelbagai
2%

Jumlah Kakitangan OKU: 20 orang

Kurang Upaya Pendengaran
5%
Kurang Upaya Penglihatan
30%
Kurang Upaya Fizikal
65%