RUJUKAN DAN DATA UPS OKU

Data statistik Pelajar dan Staf OKU UKM 2023

Jumlah Pelajar OKU: 57 Orang

Kurang Upaya Pendengaran
21.05%
Kurang Upaya Penglihatan
24.56%
Kurang Upaya Pertuturan
0%
Kuarang Upaya Fizikal
45.61%
Mental
3.51%
Kurang Upaya Pelbagai
1.75%
Kurang Upaya Pembelajaran
3.51%

Jumlah Kakitangan OKU: 48 Orang

Kurang Upaya Pendengaran
22.92%
Kurang Upaya Penglihatan
8.33%
Kurang Upaya Pertuturan
0%
Kuarang Upaya Fizikal
62.5%
Mental
2.08%
Kurang Upaya Pelbagai
0%
Kurang Upaya Pembelajaran
2.08%

Dikemaskini : April 2023

Dikemaskini : April 2023

Pecahan Mengikut Kategori Pengajian

Pecahan Mengikut Kategori Kampus

PhD
19.3%
Sarjana
29.82%
Sarjana Muda
35.09%
Diploma Lepasan Ijazah
10.53%
Diploma Pascasiswazah
1.75%
Ijazah Doktor Perubatan
3.51%
Bangi
45.83%
Kampus Kuala Lumpur
8.33%
Kampus Cheras
45.83%

Pecahan Mengikut Kumpulan Perkhidmatan

Kumpulan Pengurusan dan Profesional
4.17%
Akademik
14.58%
Pelaksana
81.25%