Data statistik Pelajar dan Staf OKU UKM 2023

Jumlah Pelajar OKU: 66 Orang

Kuarang Upaya Fizikal
49.12%
Kurang Upaya Penglihatan
24.56%
Kurang Upaya Pendengaran
19.3%
Kurang Upaya Pembelajaran
5.26%
Mental
1.75%
Kurang Upaya Pelbagai
0%
Kurang Upaya Pertuturan
0%

Jumlah Kakitangan OKU: 50 Orang

Kuarang Upaya Fizikal
60.42%
Kurang Upaya Penglihatan
22.92%
Kurang Upaya Pendengaran
12.5%
Kurang Upaya Pembelajaran
2.08%
Mental
2%
Kurang Upaya Pertuturan
0%
Kurang Upaya Pelbagai
0%

Dikemaskini : Disember 2023

Dikemaskini : Disember 2023

Pecahan Mengikut Kategori Pengajian

Pecahan Mengikut Kategori Kampus

Sarjana Muda
38.6%
Sarjana
26.32%
PhD
19.3%
Diploma Lepasan Ijazah
14.04%
Ijazah Doktor Perubatan
1.75%
Diploma Pascasiswazah
0%
Bangi
45.83%
Kampus Cheras
45.83%
Kampus Kuala Lumpur
8.33%

Pecahan Mengikut Kumpulan Perkhidmatan

Pelaksana
83.33%
Akademik
14.58%
Kumpulan Pengurusan dan Profesional
2.08%