Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Prasiswazah FST

Sekretariat Prasiswazah

PROF. TS. DR. WAN AIDA WAN MUSTAPHA


PUAN MAS ALIZA ABU


PUAN HASNOOR BINTI ALI

Bidang Tugas

Menjadi pembantu untuk:

 • Timbalan Dekan (Prasiswazah)
 • Penolong Dekan (Hal Ehwal Pelajar)
 • Penolong Dekan (Pengajaran & Citra)
 • Penolong Dekan (Keusahawanan & Kreativiti)

PUAN AZLINA SULAIMAN

Bidang Tugas

Bertanggungjawab menguruskan/memastikan semua urusan Sekretariat Prasiswazah

Pengurusan Akademik:

 • Program Bioteknologi Tumbuhan
 • Program Bioteknologi dengan Pengurusan
 • Program Mikrobiologi
 • Program Biokimia
 • Program Bioinformatik
 • Program Genetik
 • Program Sains Sekitaran

PUAN SAHIDATUL NOR FAZILA HASSAN

Bidang Tugas

Urusan Laman Web Prasiswazah

Penawaran Sijil Profesional

Buku Panduan Prasiswazah FST

Pengurusan Akademik:

 • Program Fizik
 • Program Sains Nuklear
 • Program Sains Bahan
 • Kursus Fakulti (STPD)

PUAN ATIKAH HASHIM

Bidang Tugas

Rekod dan Hebahan Kejayaan Pelajar/ Pengajaran dan Pembelajaran

Pengurusan Akademik:

 • Program Kimia
 • Program Teknologi Kimia
 • Program Oleokimia
 • Program Sains Makanan dan Pemakanan
 • Program Sains Makanan dengan Pengurusan Perniagaan
 • Program Sains Laut

 


PUAN NOR FARHANA ZALKIFLI

Bidang Tugas

Pengurusan Permohonan Tukar Taraf Kursus Prasiswazah FST

Pengurusan Akademik:

 • Program Matematik
 • Program Statistik
 • Program Sains Aktuari
 • Program Geologi
 • Program Biologi