Disclaimer Third Language Translation

Please note that the page which will be displayed later after translations have been made is an automatic computer translation. The odds that the content will differ from the original cannot be avoided. We are not responsible on any damage or wrong information which might occur from the contents which has been translated. Official content is only at the original page which is in English or Malay.

Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Rubayah Yakob

GS link RG link FB link

Emel: rubayah@ukm.edu.my Telefon: 03-89213408

Nombor Bilik: 

Laman Sesawang Peribadi: 

Jawatan Semasa:

Jawatan Pentadbiran:  

Pengkhususan: Pengurusan Risiko dan Insurans Hayat

Kurikulum Vitae: Muat turun (jika ada)

Biografi:

Kelayakan
PhD (Ekonomi) (UPM), Sarjana Pentadbiran Perniagaan (UKM), SmSains (Sains Aktuari) (UKM)

Bidang Penyelidikan
Analisa Kecekapan, Kesolvenan Insurans, Pengurusan Risiko, Insurans Hayat, Takaful

Khidmat Pentadbiran/Jawatankuasa

Pegawai Risiko Fakulti Ekonomi dan Pengurusan

Geran Penyelidikan

Cross-Region efficiency study on takaful industry: A metafrontier approach. Skim Geran Penyelidikan Fundamental (FRGS/2/2013/SS05/UKM/02/1). 2013. RM63,800.00

Mengajar

Pengurusan Risiko Korporat, Operasi Syarikat Takaful dan Insurans, Pengurusan Risiko dan Insurans, Insurans Hayat dan Kesihatan, Penyelidikan Perniagaan, Teori dan Praktis Takaful