Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Mengilham Harapan Mencipta Masa Depan

Berita Terkini | Lagi Berita

Kalendar

info@FPI

Program Sarjanamuda Pengajian Islam dengan Kepujian dalam bidang-bidang:

  • Syariah
  • Usuluddin dan Falsafah
  • Pengajian Arab dan Tamadun Islam
  • Pengajian Dakwah dan Kepimpinan
  • Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah


Program Sarjana Pengajian Islam dan Doktor Falsafah dalam bidang-bidang:

  • Syariah
  • Usuluddin dan Falsafah
  • Pengajian Arab dan Tamadun Islam
  • Pengajian Dakwah dan Kepimpinan
  • Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah

Program Diploma Pascasiswazah Pentadbiran Kehakiman dan Guaman Islam