Penterjemah Google

[google-translator]

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Pusat Islam

  • Selamat Datang Ke Masjid Universiti Kebangsaan Malaysia

    Selamat Datang Ke Masjid Universiti Kebangsaan Malaysia

  • SOP Masjid UKM
  • Sumbangan Tabung Naik Taraf Masjid UKM
  • SnapNPay
  • Ijtimak ASWJ 2021
  • Majlis Selawat UKM 2021

BERITA TERKINI ARKIB

PUSAT ISLAM UKM-TV

KAKITANGAN PUSAT ISLAM UNIVERSITI KEBANSAAN MALAYSIA

CARA MENGAMBIL WUDUK BAGI PESAKIT – HMI IP 1

CARA – CARA BERTAYAMUM BAGI PESAKIT – HMI IP 2

CARA – CARA BERWUDUK SEKIRANYA TERDAPAT BALUTAN PADA PESAKIT – HMI IP 3

CARA SOLAT SAMBIL DUDUK BAGI PESAKIT – HMI IP 4

CARA SOLAT SAMBIL DUDUK BAGI PESAKIT – HMI IP 5

CARA SOLAT SAMBIL BERBARING BAGI PESAKIT – HMI IP 6