#FEPterkedepan

 #FEPterkedepan

INSAN: Kluster Penyelidikan

DUNIA PEKERJAAN DAN PEKERJAAN MASA HADAPAN

(WoW dan FoW)

Ahli Kluster Penyelidikan

Gugusan ini menumpu kepada pengenalpastian keperluan pasaran kerja semasa dan masa hadapan yang bersifat dinamik bagi tujuan pembangunan dan pengurusan secara strategik.

NILAI TERAS:
1. Peningkatan kecekapan
2. Persediaan untuk masa hadapan
3. Berorientasikan pasaran
4. Pemadanan pekerjaan

BIDANG KAJIAN:
1. Ekonomi Buruh
2. Pembangunan Sumber Manusia
3. Pengurusan Sumber Manusia
4. Kelakuan Organisasi
5. Pengurusan Ekspatriat
6. Pengurusan Bakat
7. Keseimbangan Kerja-Kehidupan


 

DINAMIK ORGANISASI

(OD)

Ahli Kluster Penyelidikan

Gugusan ini menumpu kepada penerokaan terhadap dinamik dan kelakuan organisasi dalam menghadapi perubahan dan cabaran pada masa kini bagi tujuan meningkatkan dayasaing organisasi.

NILAI TERAS:
1. Mendukung kelakuan organisasi positif
2. Memupuk budaya organisasi yang berjaya
3. Memperkasa kepimpinan
4. Meningkatkan keberkesanan organisasi

BIDANG KAJIAN
1. Pengurusan Strategik
2. Kepimpinan
3. Pengurusan Konflik
4. Pengurusan Pengetahuan
5. Modal Insan
6. Pengurusan Sumber Manusia
7.2


 

 

PENGURUSAN BERASASKAN NILAI

(VBM)

Ahli Kluster Penyelidikan

Gugusan ini memberi tumpuan  pada bidang penyelidikan baharu yang membawa kepada kemajuan sains pengurusan berasaskan nilai; menerapkan hasil kajian dengan polisi dan strategi industri; dan membangunkan sarjana dan pemimpin industri yang berkualiti.

NILAI TERAS:
1. Memanfaatkan kaedah dan pendekatan baharu
2. Membangunkan dan berkongsi pengetahuan lanjutan
3. Kepakaran inovatif
4. Kreatif dan Adaptif
5. Keusahawanan
6. Pemikiran Sistemik

BIDANG KAJIAN:
1. Keusahawanan
2. Pemasaran
3. Rantaian nilai
4. Pengurusan strategic
5. Kelestarian perniagaan
6. Penjenamaan
7. Pengurusan inovasi