FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

Faculty of Islamic Studies

كلية الدراسات الإسلامية

Buku Peraturan
DIPLOMA PASCASISWAZAH
PENTADBIRAN KEHAKIMAN DAN GUAMAN ISLAM

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:

Penyelaras
Program Diploma Pascasiswazah
Pentadbiran Kehakiman dan Guaman Islam

Tel: 03.89215537 / 03.89215500
e-Mel: ppdpkgi@ukm.edu.my