Diploma Pascasiswazah
Pentadbiran Kehakimandan Guaman Islam

Syarat Kemasukan

  • Pemegang Ijazah Sarjana Muda Syariah atau Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang dari Universiti-Universiti yang diiktiraf; atau
  • Kelayakan lain yang setaraf dan diiktiraf oleh Senat.

Jangka Masa Kursus

Program ini dijalankan selama satu tahun secara sepenuh masa iaitu dua (2) semester panjang dan satu (1) semester pendek.

Perlaksanaan Kursus

Kuliah diadakan pada hari Sabtu dan Ahad tanpa tertakluk kepada mana-mana cuti umum, kecuali diberitahu sebaliknya.

Yuran Pengajian

Semester IRM3,160
Semester IIRM2,300
Semester IIIRM2,300

Brosur Program

Untuk maklumat lanjut, sila hubungi:

Dr. Md. Yazid Ahmad
Penyelaras Program
Tel : 03-89215512/5500
Emel : yazid@ukm.edu.my