FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

Faculty of Islamic Studies

كلية الدراسات الإسلامية

Direktori Kepakaran
Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam

Kluster Bahasa Arab (Terjemahan, Lingusitik, Kurikulum Pengajaran dan Penilaian)

KASEH

PROF. MADYA DR. KASEH ABU BAKAR (Malim)
Profesor Madya 
B.A. (Hons.)(Muhammad al-Khamis), Dip. Pend. (UIAM), M.Ed. (Pittsburgh), Ph.D
(UIAM)

 • Kurikulum Pengajaran dan Petaksiran Bahasa Arab
 • Linguistik Arab
MAHERAM

DR. MAHERAM AHMAD
Pensyarah Kanan
Dip.Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Dok. Fal. (Malaya)

 • Terjemahan Sastera
 •  Kritikan Terjemahan
SUHAILA

DR. SUHAILA ZAILANI @ HJ AHMAD
Pensyarah Kanan
B.A.(Hons.)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia), Dok. Fal. (UPSI)

 • Terjemahan Arab Melayu
 • Sosiolinguistik dalam Penterjemahan
MD NOR ABDULLAH

DR. MD NOR ABDULLAH
Pensyarah Kanan
B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I., Dok. Fal. (UKMalaysia)

 • Balaghah Arab
 • Kritikan Sastera Arab
LILY2

DR. LILY HANEFAREZAN ASBULAH
Pensyarah Kanan
B.A. (Hons.)(Morocco), M.A. (UIAM), Dok. Fal. (UKMalaysia)

 • Pengujian Bahasa (Pengukuran dan Penilaian dalam Sains Sosial)
 • Linguistik Arab
 • Teknologi Instruksional
HAKIM ZAINAL

HAKIM ZAINAL
Pensyarah Kanan Ketua Program Siswazah (Pengajian Arab dan Tamadun Islam)
B.A. (Hons.)(Madinah), M.A. (Jordan)

 • Linguistik dan Tatabahasa Arab
 • Pengajaran Bahasa Arab sebagai Bahasa Asing
 • Terjemahan Arab-Melayu-Arab

Kluster Sastera (Klasik, Moden, Bandingan dan Sastera Islam)

ZULKARNAIN

DR. ZULKARNAIN MOHAMED
Pensyarah Kanan Penyelaras CITRA
Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia), M.A. (London), Dok. Fal. (UPSI)

 • Kesusasteraan Arab Moden
 • Kesusasteraan Islam dan Bandingan
FIRUZ

DR. FIRUZ AKHTAR MOHAMAD BOHARI
Pensyarah Kanan
B.A. (Hons.)(Tehran), M.A. (St. Louis), Ph.D (SOAS London)

 • Sastera Bandingan (Arab-Parsi-Melayu)
 • Sastera Kembara
 • Sastera Islami

Kluster Sejarah dan Tamadun Islam di Asia Barat

WAN KAMAL - 2022

PROF.  DATO’ DR. WAN KAMAL MUJANI (Malim)
Profesor Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi) UKM
B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Manchester)

 • Historiografi Islam
 • Sejarah dan Tamadun Islam (Zaman Awal dan Pertengahan)
 • Sejarah Ekonomi Mamluk, Timur Tengah, Mediterranean dan Levant
AZMUL - 2023

PROF. MADYA DR. AZMUL FAHIMI KAMARUZAMAN
Profesor Madya Pegawai Sangkutan DS54 di Pejabat Menteri Pendidikan Tinggi
B.Sh. (Hons.)(Yarmouk), M.A. (Wales), Dok. Fal. (UPM)

 • Historiografi dan Falsafah Sejarah Islam
 • Sejarah Pemikiran Politik Islam
ZULFADZLEE - 2022

DR. MOHAMAD ZULFAZDLEE ABUL HASSAN ASHARI
Pensyarah Kanan Ketua Program Prasiswazah (Pengajian Arab dan Tamadun Islam)
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I (UKMalaysia), Dok. Fal. (Malaya)

 • Kepimpinan Politik dan Ketenteraan
 • Sejarah dan Tamadun Islam di India (Era Mughal)
 • Sejarah dan Tamadun Islam di Afrika Utara dan Andalus
EZAD - 2022 - BG

EZAD AZRAAI JAMSARI
Pensyarah Kanan Penyelaras Program Blended Learning (Sarjana dan Kedoktoran) Fakulti Penyelaras Program UKMi Fakulti
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia)

 • Sejarah Ketenteraan dan Pertahanan Islam
 • Sejarah Politik di al-Andalus dan al-Maghrib (Era Nasri dan Marini)
 • Sejarah Warisan dan Tamadun Uthmaniyyah

Kluster Sejarah dan Tamadun Islam di Asia Tenggara

DR ERMY

PROF. MADYA DR. ERMY AZZIATY ROZALI (Malim)
Profesor Madya Pengerusi Pusat Kajian Bahasa Arab dan Tamadun Islam
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Dok. Fal. (Malaya)

 • Sejarah dan Tamadun Islam Abad Moden (‘Uthmani)
 • Sejarah Hubungan Timur Tengah-Alam Melayu
FARID

DR. FARID MAT ZAIN
Pensyarah Kanan  Pengurus Kursi Wakaf Sheikh Othman Sarawak FPI
Sm.P.I. (Kep.), Dip. Pend., S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (UIAM)

 • Sejarah dan Tamadun Islam di Alam Melayu
 • Ulama dan Intelektualisme Melayu
ANWAR MUTTAQIN 2022

DR. ANWAR MUTTAQIN
Pensyarah Kanan
Sm.P.I. (Kep.) (UKMalaysia), Dip. Pengurusan Islam (ILIM JAKIM), S.Fal. (UKMalaysia), Cert. of Turkish Archery (Okçular Vakfı Türkiye), Dok. Fal. (UKMalaysia)

 • Sejarah Tadbir Urus Islam
 • Filantropi Islam
 • Sejarah dan Peradaban Islam di Malaysia
IZZIAH

DR. IZZIAH SURYANI MAT RESAD @ ARSHAD
Pensyarah Kanan
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Dok. Fal. (Malaya)

 • Sejarah dan Tamadun Islam di Malaysia
NAPISAH - 2022

DR. NAPISAH KARIMAH HAJI ISMAIL
Pensyarah Kanan 
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Dok. Fal. (Malaya)

 • Sejarah dan Tamadun Islam
 • Minoriti Muslim
 • Sejarah Dunia Islam Moden

Kluster Sains dan Teknologi dalam Tamadun Islam

ROZIAH - 2022

PROF. MADYA DR. ROZIAH SIDIK @ MAT SIDEK (Malim)
Profesor Madya 
Sm.P.I. (Kep.), Dip. Pend. (UKMalaysia), M.Litt. (Edinburgh), Dok. Fal. (Malaya)

 • Sejarah dan Falsafah Sains Islam
 • Sejarah dan Tamadun Islam
AMMALINA

AMMALINA DALILLAH MOHD. ISA
Pensyarah 
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia)

 • Sains dan Teknologi Era Uthmani
 • Sejarah Balkan Abad Pertengahan