FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

Faculty of Islamic Studies

كلية الدراسات الإسلامية

Direktori Kepakaran
Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan

Kluster Komunikasi

FAISAL-2022A

DR. MUHAMAD FAISAL ASHAARI (Malim)
Pensyarah Kanan 
B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (UIAM)

 • Dakwah dan Komunikasi Dakwah
 • Dakwah Media Baharu
 • Dakwah dan Pemikiran Islam
 • Dakwah Menerusi Masjid
ROSMAWATI - 2022 - OGOS

PROF. MADYA DR. ROSMAWATI MOHAMAD RASIT
Profesor Madya 
B.Us. (Kep.)(Malaya), M.Sc., Dok. Fal. (UPM)

 • Dakwah & Media Islam
 • Komunikasi Islam
 • Filem Patuh Syariah
 • Kesejahteraan Insan
KHAZRI - 2022

DR. KHAZRI OSMAN
Pensyarah Kanan
B.A. (Hons.)(Yarmouk), Dip. Pend. (MPI), S.P.I., Dok. Fal. (UKMalaysia)

 • Dakwah, Bahasa dan Komunikasi Islam
ZULKIFLI AINI - 2022

DR. ZULKEFLI AINI
Pensyarah Kanan • Ketua Program Prasiswazah (Pengajian Dakwah dan Kepimpinan)
B.A. (Hons.)(UIAM), S.P.I. (UKMalaysia), Dok. Fal. (Malaya)

 • Dakwah dan Komunikasi Insan
 • Dakwah dan Pribumi/Orang Asli

Kluster Dakwah dan Pembangunan Komuniti

RAZALEIGH KAWANGIT - 2022

PROF. MADYA DR. RAZALEIGH MUHAMAT @ KAWANGIT (Malim)
Profesor Madya • Pengetua Kolej Rahim Kajai
B.Us. (Kep.)(Malaya), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Wales)

 • Pembangunan dan Pengurusan Dakwah
 • Pembangunan dan Pengurusan Dakwah Muallaf
GHAFAR DON - 2022

PROFESOR DR. ABDUL GHAFAR DON
Profesor • Pengerusi Pusat Kajian Dakwah dan Kepimpinan
Sm.PI. (Kep.)(UKMalaysia), M.Phil. (Birmingham), Dok. Fal. (Malaya)

 • Dakwah dan Pembangunan Masyarakat
 • Dakwah Orang Asli
ANUAR PUTEH - 2022A

ANUAR PUTEH
Pensyarah Kanan
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia)

 • Kepimpinan Islam
 • Dakwah dan Bimbingan Saudara Baru
ATHIROH - 2022

DR. NUR A’THIROH MASYAA’IL TAN ABDULLAH @ TAN AI PAO 
Pensyarah Kanan
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Dok. Fal. (Malaya)

 • Pengurusan Dakwah
 • Dakwah Mualaf/Saudara Baru (Cina, India, Orang Asli, Masyarakat Sabah Sarawak)

Kluster Pengurusan

ADAWIYAH - 2022

PROF. MADYA DR. A’DAWIYAH ISMAIL (Malim)
Profesor Madya • Penolong Dekan (Keusahawanan & Kreativiti)
Sm.PI. (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Dok. Fal. (USM)

 • Dakwah Wanita dan Keluarga
 • Pembangunan Wanita Menurut Islam
 • Keluarga Berkualiti Menurut Islam
IRDHA - 2022

DR. AHMAD IRDHA MOKHTAR
Pensyarah Kanan • Penolong Dekan (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
B.A. (Hons.)(Ibnu Tofail, Maghribi), M.A., Ph.D (Hassan II Bimsik, Maghribi)

 • Hal-ehwal Masyarakat Muslim
 • Pengurusan Dakwah
 • Gerakan Dakwah
 • Maqasid Dakwah
HASANAH - 2022

DR. HASANAH ABD. KHAFIDZ
Pensyarah Kanan • Ketua Program Siswazah (Pengajian Dakwah dan Kepimpinan)
B.A. (Hons.)(Mu’tah Jordan), M.IRKH. (UIAM), Dok. Fal. (Malaya)

 • Teknologi Dakwah
 • Kesejahteraan Asnaf Zakat
 • e-Pembelajaran
ZULKIFLI GHANI - 2022

DR. MOHAMAD ZULKIFLI ABDUL GHANI
Pensyarah Kanan • Penyelaras ALUMNI Fakulti Pengajian Islam 
B.A. (Hons.), M.A. (al-Azhar), Dok. Fal. (UKMalaysia)

 • Wasatiyyah Dakwah
 • Kesejahteraan Masyarakat
 • Tokoh Dakwah

Kluster Psikologi

FARIZA MD SHAM - 2022

PROFESOR DATO’ DR. FARIZA MD. SHAM (Malim)
Profesor • Pengarah Institut Islam Hadhari (HADHARI) UKM
Sm.PI. (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Dok. Fal. (Malaya)

 • Psikologi Dakwah Remaja
 • Psikologi Islam
ABU DARDAA - 2022

DR. ABU DARDAA MOHAMAD
Pensyarah Kanan • Timbalan Ketua Pusat Islam UKM
B.A. (Hons.), M.A. (Wales), Dok. Fal. (UKMalaysia)

 • Dakwah & Tazkiyat al-Nafs
 • Psikologi Islam
 • Psikoterapi Islam
 • Kesejahteraan Insan
JAMIAH - 2022

DR. SITI JAMIAAH ABDUL JALIL
Pensyarah Kanan
Sm.Us. (Kep.), S.S.S.K. (UKMalaysia), Dok. Fal. (Malaya)

 • Dakwah
 • Psikologi Islam
 • Pembangunan Insan
 • Psikoterapi Islam

Kluster Kaunseling

SALASIAH - 2022

PROFESOR DR. SALASIAH HANIN HAMJAH (Malim)
Profesor
B.Us. (Kep.), S.Us. (Malaya), Dok. Fal. (USM)

 • Dakwah
 • Kaunseling Islam
 • Tazkiyah al-Nafs
 • Psikologi Islam
SITI AISHAH - DIREKTORI

DR. SITI AISHAH YAHYA
Pensyarah Kanan
Sm.P.I. (Kep.), S.S.Sos., Ph.D (UKMalaysia)

 • Kaunseling Islam
 • Psikologi Islam