FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

Faculty of Islamic Studies

كلية الدراسات الإسلامية

Direktori Kepakaran
Pusat Kajian Syariah

Kluster Fiqh Sains

DATO IZHAR 2022-2

PROF. MADYA DATO’ DR. MOHD IZHAR ARIFF MOHD KASHIM (Malim)
Profesor Madya • Timbalan Dekan (Hal Ehwal Jaringan Industri & Masyarakat)
Dip. Syariah & Bahasa Arab (Damascus), B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I., Dok. Fal. (UKMalaysia)

 • Fiqh Makanan dan Kepenggunaan Semasa
 • Perundangan Islam
 • Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh
 • Siyasah Syar’iyyah
HAFIZ-2022

DR. MOHD HAFIZ SAFIAI
Pensyarah Kanan • Ketua Program Prasiswazah (Syariah)
B.F.F. (Hons.)(USIM), S.K.A.B., Dok. Fal. (UKMalaysia)

 • Fiqh Dunia Moden (STEM)
 • Astrofiqh & Cosmofiqh
 • Sistem Kehakiman & Pemerintahan Islam
NAZIR-2022

DR. MUHAMMAD NAZIR ALIAS
Pensyarah Kanan • Penyelaras Hubungan Antarabangsa
B.A. (Hons.)(Madinah), S.Sh.(Malaya), Dok. Fal. (UKMalaysia)

 • Usul Fiqh & Maqasid Syariah
 •  Perundangan Islam
 • Siyasah Syar’iyyah

Kluster Usul dan Fiqh

ZAINIYAHYA-2022

DR. MOHAMMAD ZAINI YAHAYA (Ketua Kluster)
Pensyarah Kanan
B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (UIAM)

 • Kajian Turath Syariah
 • Perundangan Islam
 • Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh
ADIBSHAMSUDIN-2022

DR. MUHAMMAD ADIB SAMSUDIN
Pensyarah Kanan • Penyelaras Program Berterusan Jarak Jauh (PBJJ)
B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I., Dok. Fal. (UKMalaysia)

 • Fiqh Muqaran/Perundangan Islam
 • Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh
 • Maqasid Syariah
ANWARFAKHRI-2022

ANWAR FAKHRI OMAR
Pensyarah Kanan • Penyelaras Pembelajaran
B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.P.I. (UKMalaysia)

 • Kaedah Fiqh
 • Siyasah Syar’iyyah

Kluster Usul dan Muamalat

SHOFIAN

PROF. MADYA DR. SHOFIAN AHMAD (Malim)
Profesor Madya
B.A. (Hons.)(al-Azhar), M.A. (Yarmouk), Dok. Fal. (Malaya)

 • Muamalat
 • Ekonomi dan Kewangan Islam
 • Perundangan Islam
DAHLAN 2

DR. AHMAD DAHLAN SALLEH
Pensyarah Kanan
B.A. (Hons.)(al-Azhar), M.A. (Cairo), Ph.D (Wales)

 • Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh
 • Ekonomi dan Kewangan Islam
 • Fiqh Muqaran/Perundangan Islam
AMIR FAZLIM

DR. AMIR FAZLIM JUSOH @ YUSOFF
Pensyarah Kanan • Ketua Program Siswazah (Syariah)
B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.Sh. (Malaya), Ph.D (Aberdeen)

 • Perundangan Islam
 • Fiqh Muamalat & Perbankan Islam
 • Aplikasi Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh
MAT NOOR MD ZAIN

DR. MAT NOOR MAT ZAIN
Pensyarah Kanan
B.A. (Hons.)(Madinah), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (UIAM)

 • Fiqh Muamalat
 • Perbankan & Kewangan Islam
 • Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh
 • Perundangan Islam
Nurul Ilyana-a

DR. NURUL ILYANA MUHD ADNAN
Pensyarah Kanan • Penyelaras ODL Pascasiswazah
Sm.Sh. (Kep.), S.Sh. (Malaya), Dok. Fal. (USM)

 • Pengurusan Dana Zakat
 • Kewangan Islam
 • Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh
 • Perundangan Islam

Kluster Kewangan Islam

Salmy Edawati

PROF. MADYA DR. SALMY EDAWATI YAACOB (Malim)
Profesor Madya • Pengerusi Pusat Kajian Syariah
B.Sh. (Kep.), S.Sh. (Malaya), Dok. Fal. (UKMalaysia)

 • Muamalat
 • Ekonomi & Kewangan Islam
Azlin Alisa

PROF. MADYA DR. AZLIN ALISA AHMAD
Profesor Madya • Ketua Jaringan Industri dan Komuniti
B.A. (Hons.), B.IRKH. (Hons.), M.A. (UIAM), Dok. Fal. (UKMalaysia)

 • Ekonomi Islam
 • Perbankan & Kewangan Islam
NIK ABD RAHIM

DR. NIK ABDUL RAHIM NIK ABDUL GHANI
Pensyarah Kanan
B.A. (Hons.)(Madinah), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (INCEIF)

 • Muamalat
 • Ekonomi & Kewangan Islam
 • Usul Fiqh dan Kaedah Fiqh
ZAMZURI

DR. ZAMZURI ZAKARIA
Pensyarah Kanan • Penolong Dekan (Pengajaran dan Citra)
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I., Dok. Fal. (UKMalaysia)

 • Ekonomi & Kewangan Islam
 • Fiqh Muamalat

Kluster Undang-undang Islam

NASRAN

PROF. DR. MOHD NASRAN MOHAMAD (Malim)
Profesor
Sm.P.I. (Kep.), Dip. Pend. (UKMalaysia), M.C.L. (UIAM), Ph.D (Manchester)

 • Undang-undang Antarabangsa Islam/Perbandingan
 • Undang-undang Keterangan & Acara Islam/Perbandingan
 • Perundangan Islam
ZAINI NASOHA

PROF. MADYA DR. ZAINI NASOHAH
Profesor Madya
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia), Dok. Fal. (Malaya)

 • Perundangan Islam
 • Undang-undang Keluarga Islam/Perbandingan
 • Undang-undang Pentadbiran & Perundangan Islam di Malaysia
Zuliza

PROF. MADYA DR. ZULIZA MOHD. KUSRIN
Profesor Madya
LL.B., LL.B.S. (Hons.)(UIAM), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (Birmingham)

 • Undang-undang Keluarga Islam / Perbandingan
 • Undang-undang Perlembagaan / Perbandingan
WAFAA

DR. WAFAA’ YUSOF
Pensyarah Kanan
LL.B., LL.B.S. (Hons.), M.C.L. (UIAM), Dok. Fal. (UKMalaysia)

 • Undang-undang Acara Jenayah Perbandingan
 • Undang-undang Jenayah Perbandingan
 • Fiqh Jenayah
Che Maryam

CHE MARYAM AHMAD
Pensyarah 
Sm.Sh. (Kep.)(Malaya), S.P.I. (UKMalaysia)

 • Perundangan Islam
 • Undang-undang Keluarga Islam/Perbandingan

Kluster Undang-undang Perbandingan

ABDUL BASIR

PROF. DR. ABDUL BASIR MOHAMAD (Malim)
Profesor
Sm.P.I.(Kep.)(UKMalaysia), Ph.D (Edinburgh)

 • Undang-undang Tort Islam/Perbandingan
 • Perundangan Islam
 • Undang-undang Jenayah Islam  
ADIB SAMURI

PROF. MADYA DR. MOHD AL ADIB SAMURI
Profesor Madya
Sm.U.U. (Kep.), S.U.U., Dok. Fal. (UKMalaysia)

 • Undang-undang Kanak-kanak Perbandingan
 • Undang-undang Islam dan Masyarakat
 • Undang-undang Acara Sivil Perbandingan
 • Undang-undang Jenayah Perbandingan
Nor Honeydayatie TR

DR. NORHONEYDAYATIE ABDUL MANAP
Pensyarah Kanan • Penyelaras Program Diploma Pascasiswazah Pentadbiran Kehakiman dan Guaman Islam
LL.B., LL.B.S. (Hons.), M.C.L., Ph.D (UIAM)

 • Undang-undang Kontrak Perbandingan
Nurbazla

NURBAZLA ISMAIL
Pensyarah 
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia)

 • Undang-undang Jenayah Perbandingan
 • Undang-undang Keterangan Perbandingan

Kluster Pentadbiran dan Pengurusan Harta

ZAMRO

DR. MOHD. ZAMRO MUDA (Ketua Kluster)
Pensyarah Kanan • Timbalan Dekan (Prasiswazah & Alumni)
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I., Dok. Fal. (UKMalaysia)

 • Undang-undang Harta & Pusaka/Perbandingan
 • Perundangan Islam
 • Fiqh Mawarith
YAZID-2022

DR. MD. YAZID AHMAD
Pensyarah Kanan 
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I., Dok. Fal. (UKMalaysia)

 • Undang-undang Harta
  (Pusaka, Wasiat, Wakaf, Hibah, Harta Sepencarian)/Perbandingan
 • Undang-undang Tanah & Kontrak/Perbandingan
Noor Lizza

DATIN DR. NOOR LIZZA MOHAMED SAID
Pensyarah Kanan • Penolong Dekan (Kualiti & Strategi)
B.A. (Hons.)(Mu’tah), S.P.I., Dok. Fal. (UKMalaysia)

 • Undang-undang Harta Islam (Hibah, Wasiat & Faraid)
 • Perundangan Islam
 • Undang-undang Keluarga Islam
MUIZZ - 2024 -flatten

DR. MUHAMAD MU’IZZ ABDULLAH
Pensyarah Kanan 
B.A. (Hons.)(al-Azhar), M.IRKH., Ph.D. (UIAM)

 • Pengurusan Harta Pusaka