FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

Faculty of Islamic Studies

كلية الدراسات الإسلامية

Garis Panduan Pengambilan Pelajar Program Doktor Falsafah Melalui Saluran Pantas (Fast Track) Fakulti Pengajian Islam

Maklumat Lanjut

Urus Setia Siswazah
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
SELANGOR DARUL EHSAN

Tel: +603-8921 3519/ 3507
Fax: +603-89253902
e-Mail: upps.fpi@ukm.edu.my
Website: www.ukm.my/fpi