Faculty of Islamic Studies

FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

كلية الدراسات الإسلامية

KALENDAR AKADEMIK

Semester 1
Sesi Akademik 2022/2023

Perkara (Items)Tarikh (Dates)Tempoh (Duration)
Pendaftaran Diri Pelajar Pascasiswazah Baharu
(Registration for New Postgraduate Students)
1 - 15 Oktober 2022
(1 - 15 October 2022)
2 minggu
(2 weeks)
Lapor Diri Pelajar Baharu & MMM - Prasiswazah
(Registration for New Undergraduate Student & MMM)
8 - 15 Oktober 2022
(8 - 15 October 2022)
1 minggu
(1 week)
Sesi Pembelajaran - Prasiswazah & Pascasiswazah
(Lectures - Undergraduate & Postgraduate)
17 Oktober - 14 Disember 2022
(17 October - 14 December 2022)
7 minggu
(7 weeks)
Majlis Konvokesyen UKM Ke-50
(The 50th UKM Convocation Ceremony)
26 - 30 November 2022
(26 - 30 November 2022)
5 hari
(5 days)
Cuti Pertengahan Semester
(Mid Semester Break)
5 - 11 Disember 2022
(5 - 11 December 2022)
1 minggu
(1 week)
Sesi Pembelajaran - Prasiswazah & Pascasiswazah
(Lectures - Undergraduate & Postgraduate)
12 Disember 2022 - 29 Januari 2023
(12 December 2022 - 29 January 2023)
7 minggu
(7 weeks)
Ujian CBET - Pelajar Tahun 2
(CBET Test - 2nd Year Students)
10 Disember 2022
(10 December 2022)
1 hari
(1 day)
Minggu Ulangkaji
(Revision Week)
30 Januari - 5 Februari 2023
(30 January - 5 February 2023)
1 minggu
(1 week)
Peperiksaan
(Examinations)
6 - 26 Februari 2023
(6 - 26 February 2023)
3 minggu
(3 weeks)
Cuti Semester
(Semester Break)
27 Februari - 26 Mac 2023
(27 February - 26 March 2023)
4 minggu
(4 weeks)
Maklumat Lanjut

Urus Setia Siswazah
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi
SELANGOR DARUL EHSAN

Tel: +603-8921 3519/ 3507
Fax: +603-89253902
e-Mail: upps.fpi@ukm.edu.my
Website: www.ukm.my/fpi