FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

Faculty of Islamic Studies

كلية الدراسات الإسلاميةKalendar Akademik Pascasiswazah
Semester 2 Sesi 2023/2024

Perkara (Items)Tarikh (Dates)Tempoh (Duration)
Pendaftaran Diri Pelajar Pascasiswazah Baharu
[Registration for New Postgraduate Students]
1-7 Mac 2024
(1-7 March 2024)
1 week
(1 week)
Sesi Pembelajaran - Prasiswazah & Pascasiswazah
[Lectures - Undergraduate & Postgraduate]
11 Mac - 14 April 2024
(11 March - 14 April 2024)
7 minggu
(7 weeks)
Cuti Pertengahan Semester
[Mid Semester Break]
15-21 April 2024
(15-21 April 2024)
1 minggu
(1 week)
Sesi Pembelajaran - Prasiswazah & Pascasiswazah
[Lectures - Undergraduate & Postgraduate]
22 April - 23 Jun 2024
(22 April - 23 June 2024)
7 minggu
(7 weeks)
Minggu Ulangkaji
[Revision Week]
24-30 Jun 2024
[24-30 June 2024]
1 minggu
(1 week)
Peperiksaan
[Examinations]
1-21 Julai 2024
(1-21 July 2024)
3 minggu
(3 weeks)
Cuti Semester
[Semester Break]
22 Julai - 6 Oktober 2024
(22 July - 6 October 2024)
11 minggu
(11 weeks)

Maklumat Lanjut:

Urus Setia Siswazah
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, SELANGOR DARUL EHSAN

Tel: +603-8921 3519/ 3507
e-Mail: upps.fpi@ukm.edu.my