FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

Faculty of Islamic Studies

كلية الدراسات الإسلامية

Doktor Falsafah

Utama >  Program Siswazah > Syarat Bergraduasi

Syarat Bergraduasi

Doktor Falsafah (Mod Penyelidikan)

  • Melengkapkan kursus prasyarat (jika berkaitan);
  • Membentangkan cadangan usul penyelidikan pada semester pertama atau kedua;
  • Menyediakan tesis tidak melebihi 100,000 patah perkataan dalam bidang penyelidikan;
  • Menerbitkan dua (2) Artikel Jurnal Berindeks Scopus/WoS; ATAU sekurang-kurangnya Satu (1) Jurnal Scopus/WoS DAN Satu (1) Artikel dari kategori berikut:
    • Jurnal Penerbit UKM dan Fakulti/Institut;
    • Bab dalam Buku diterbitkan oleh penerbit tersenarai dalam WoS atau Penerbit UKM atau MAPIM;