Faculty of Islamic Studies

FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

كلية الدراسات الإسلامية

Sarjana Pengajian Islam

Program Yang Ditawarkan

 • Sarjana Pengajian Islam (Syariah)
 • Sarjana Pengajian Islam (Usuluddin dan Falsafah)
 • Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Arab dan Tamadun Islam)
 • Sarjana Pengajian Islam (Pengajian Dakwah dan Kepimpinan)
 • Sarjana Pengajian Islam (Al-Qur’an dan Al-Sunnah Studies)

Bentuk Program

 • Mod Penyelidikan
 • Mod Kerja Kursus
 • Mod Campuran
 • Pembelajaran Teradun (Blended Learning)

Bentuk Pengajian

 • Sepenuh Masa* untuk mod penyelidikan, kerja kursus dan blended learning.
  *Boleh diubah kepada separuh masa setelah calon melengkapi kerja kursus (course work)
 • Separuh Masa untuk mod Blended Learning sahaja. Semua sesi perkuliahan bermula pada jam 8.00 pagi hingga 5.00 petang pada hari Sabtu dan Ahad.