FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

Faculty of Islamic Studies

كلية الدراسات الإسلامية

Syarat-syarat Bergraduasi
Program Sarjana Pengajian Islam

1.  Sarjana Mod Penyelidikan

 • Melengkapkan kursus prasyarat (jika berkaitan);
 • Membentangkan cadangan usul penyelidikan pada semester pertama atau kedua;
 • Menyediakan tesis tidak melebihi 60,000 patah perkataan dalam bidang penyelidikan;
 • Menerbitkan Satu (1) artikel dari mana-mana kategori yang berikut:
  • Jurnal ERA/Scopus/WoS;
  • Jurnal Penerbit UKM dan Fakulti/Institut atau tersenarai dalam MyJurnal (Malaysian Journal Management System) dari MyCite;
  • Bab dalam Buku diterbitkan oleh penerbit tersenarai dalam WoS atau Penerbit UKM atau MAPIM.

2.  Sarjana Mod Campuran (Kerja Kursus dan Penyelidikan)

 • Mendaftar dan melengkapkan 12 kursus (wajib dan elektif);
 • Membentangkan cadangan usul penyelidikan pada semester pertama atau kedua;
 • Menyediakan tesis tidak melebihi 50,000 patah perkataan dalam bidang penyelidikan;
 • Menerbitkan satu (1) artikel jurnal berwasit (SCOPUS/ ERA/ WOS/ yang tersohor dalam bidang.

3.  Sarjana Mod Kerja Kursus

 • Mendaftar dan melengkapkan 12 unit kursus wajib, 21 unit kursus elektif dan 12 unit kertas projek;
 • Melengkapkan kursus prasyarat (jika berkaitan);
 • Membentangkan Kertas Projek 1;
 • Kertas Projek 2 menghasilkan 1 penulisan artikel sama ada Bab dalam Buku/ prosiding atau artikel jurnal.