FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

Faculty of Islamic Studies

كلية الدراسات الإسلاميةOrganisasi Pentadbiran
Pusat Kajian Al-Quran dan Al-Sunnah

Pengerusi

Dr. Najah Nadiah Amran

B.Us. (Kep.)(Malaya), Dip. Pend. (UKMalaysia), S.Us. (Malaya), M.Litt., Ph.D (Aberdeen)
Tel: +603 8921 3500
Email: najah@ukm.edu.my

Ketua Program

Dr. Ahmad Fakhrurrazi Mohammed Zabidi

Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia), M.A. (Jordan), Dok. Fal. (UKMalaysia)
Program Siswazah
Tel: +603 8921 3076
Email: izzar@ukm.edu.my

Dr. Mohd Manawi Mohd Akib

B.A. (Al-Azhar), M.A., Ph.D (Malaya)
Program Prasiswazah
Tel: +603 8921 3988
Email: manawi@ukm.edu.my

Penyelaras Kluster

-

Penyelaras Kluster
Tel: -
Email: -

Kakitangan Pelaksana

Farah Zahirah Md Zakir

Pembantu Tadbir (P/O)
+603-8921 5294
farahzahirah@ukm.edu.my

Siti Roshana Azahari

Pembantu Tadbir (P/O)
+603-8921 5519
sitiroshana@ukm.edu.my