FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

Faculty of Islamic Studies

كلية الدراسات الإسلامية

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT KAJIAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

Pengerusi

Dr. Najah Nadiah Amran

Pengerusi
Tel: +603 8921 3500
Email: najah@ukm.edu.my

Ketua Program

Dr. Ahmad Fakhrurrazi Mohammed Zabidi

Ketua Program Siswazah
Tel: +603 8921 3076
Email: izzar@ukm.edu.my

Dr. Mohd Faizulamri Mohd Saad

Ketua Program Prasiswazah
Tel: +603 8921 XXXX
Email: faizam7879@yahoo.com

Penyelaras Kluster

-

Penyelaras Kluster
Tel: -
Email: -

Kakitangan Pelaksana

Farah Zahirah Md Zakir

Pembantu Tadbir (P/O)
+603-8921 5294
farahzahirah@ukm.edu.my

Siti Roshana Azahari

Pembantu Tadbir (P/O)
+603-8921 5519
sitiroshana@ukm.edu.my