FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

Faculty of Islamic Studies

كلية الدراسات الإسلامية

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT KAJIAN SYARIAH

Pengerusi

Prof. Madya Dr. Salmy Edawati Yaacob

Pengerusi
Tel: +603 8921 3585
Email: salmy1001@ukm.edu.my

Ketua Program

Dr. Amir Fazlim Jusoh @ Yusoff

Ketua Program Siswazah
Tel: +603 8921 5515
Email: amiry@ukm.edu.my

Dr. Mohd Hafiz Safiai

Ketua Program Prasiswazah
Tel: +603 8921 5648
Email: hafizsafiai@ukm.edu.my

Penyelaras

Dr. Amir Fazlim Jusoh @ Yusoff

Penyelaras Kluster Penyelidikan
Tel: +603 8921 5515
Email: amiry@ukm.edu.my

Dr. Norhoneydayatie Abdul Manap

Penyelaras Program Diploma
Tel: +603-89215537
Email: norhoney@ukm.edu.my

Kakitangan Pelaksana

Rohimah Borhan

Pembantu Tadbir (P/O)
Tel: +603 8921 5500
Email: rrohimah@ukm.edu.my

Nur Fatimah Jamalludin

Pembantu Setiausaha Pejabat
Tel: 03-89215501
Email: nurfa@ukm.edu.my

Azizah Abdul Aziz

Pembantu Tadbir (P/O)
Tel: 03-89215500
Email: nurfa@ukm.edu.my