FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

Faculty of Islamic Studies

كلية الدراسات الإسلاميةOrganisasi Pentadbiran
Pusat Kajian Syariah

Pengerusi

Prof. Madya Dr. Salmy Edawati Yaacob

B.Sh. (Kep.), S.Sh. (Malaya), Dok. Fal. (UKMalaysia)
Tel: +603 8921 3585
Email: salmy1001@ukm.edu.my

Ketua Program

Dr. Amir Fazlim Jusoh @ Yusoff

B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.Sh. (Malaya), Ph.D (Aberdeen)
Program Siswazah
Tel: +603 8921 5515
Email: amiry@ukm.edu.my

Dr. Mohd Hafiz Safiai

B.F.F. (Hons.)(USIM), S.K.A.B., Dok. Fal. (UKMalaysia)
Program Prasiswazah
Tel: +603 8921 5648
Email: hafizsafiai@ukm.edu.my

Penyelaras

Dr. Amir Fazlim Jusoh @ Yusoff

B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.Sh. (Malaya), Ph.D (Aberdeen)
Kluster Penyelidikan
Tel: +603 8921 5515
Email: amiry@ukm.edu.my

Dr. Norhoneydayatie Abdul Manap

LL.B., LL.B.S. (Hons.), M.C.L., Ph.D (UIAM)
Program Diploma
Tel: +603-89215537
Email: norhoney@ukm.edu.my

Kakitangan Pelaksana

Rohimah Borhan

Pembantu Tadbir (P/O)
Tel: +603 8921 5500
Email: rrohimah@ukm.edu.my

Nur Fatimah Jamalludin

Pembantu Setiausaha Pejabat
Tel: 03-89215501
Email: nurfa@ukm.edu.my

Azizah Abdul Aziz

Pembantu Tadbir (P/O)
Tel: 03-89215500
Email: nurfa@ukm.edu.my