FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

Faculty of Islamic Studies

كلية الدراسات الإسلامية

STRUKTUR ORGANISASI
PUSAT KAJIAN USULUDDIN DAN FALSAFAH

Pengerusi

Prof. Madya Dr. Faudzinaim Badaruddin

Pengerusi
Tel: +603 8921 3548
Email: fnaim@ukm.edu.my

Ketua Program

Prof. Madya Dr. Ahmad Yunus Mohd Nor

Ketua Program Siswazah
Tel: +603 8921 5529
Email: a_yunus@ukm.edu.my

Dr. Muhammad Arif Yahya

Ketua Program Prasiswazah
Tel: +603-89213516
Email: arifyahya@ukm.edu.my

Kakitangan Pelaksana

Maya Senin Abu

Setiausaha Pejabat (KUP)
Tel: +603 8921 5520 / 5522
Email: maya@ukm.edu.my

Norhidayah Rosli

Pembantu Tadbir (P/O)
Tel: +603 8921 5520
Email: norhidayahrosli@ukm.edu.my