FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

Faculty of Islamic Studies

كلية الدراسات الإسلاميةOrganisasi Pentadbiran
Pusat Kajian Usuluddin dan Falsafah

Pengerusi

Dr. Mohd. Haidhar Kamarzaman

Dip. Tahfiz al-Quran wal Qiraat (Darul Quran), Sm.P.I. (Kep.), S.P.I., Dok. Fal. (UKMalaysia)
Tel: +603 8921 3515
Email: haidhar@ukm.edu.my

Ketua Program

Prof. Madya Dr. Ahmad Yunus Mohd Nor

B.A (Hons.), M.A. (UIAM,), Ph.D (Durham)
Program Siswazah
Tel: +603 8921 5529
Email: a_yunus@ukm.edu.my

Dr. Muhammad Arif Yahya

B.A (Hons.)(al-Azhar), S.Us., Dok. Fal. (Malaya)
Program Prasiswazah
Tel: +603-89213516
Email: arifyahya@ukm.edu.my

Kakitangan Pelaksana

Maya Senin Abu

Setiausaha Pejabat (KUP)
Tel: +603 8921 5520 / 5522
Email: maya@ukm.edu.my

Norhidayah Rosli

Pembantu Tadbir (P/O)
Tel: +603 8921 5520
Email: norhidayahrosli@ukm.edu.my