FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

Faculty of Islamic Studies

كلية الدراسات الإسلامية

Urus Setia Program Siswazah

Timbalan Dekan Siswazah

DR. FADLAN MOHD OTHMAN
B.A. (Hons.)(Madinah), S.P.I. (UKMalaysia), Ph.D (UIAM)
e-Mel: fadlan@ukm.edu.my

Ketua Program

Ketua Program Syariah

DR. AMIR FAZLIM JUSOH @ YUSOFF
B.A. (Hons.)(al-Azhar), S.Sh. (Malaya), Ph.D (Aberdeen)
e-Mel: amiry@ukm.edu.my

Ketua Program Usuluddin dan Falsafah

PROF. MADYA DR. AHMAD YUNUS MOHD NOR
B.A.(Hons.), M.A.(UIAM), Ph.D (Durham)
e-Mel: a_yunus@ukm.edu.my

Ketua Program Pengajian Arab dan Tamadun Islam

HAKIM ZAINAL
B.A. (Hons.)(Madinah), M.A. (Jordan)
e-Mel: haza@ukm.edu.my

Ketua Program Pengajian Dakwah dan Kepimpinan

DR. HASANAH ABD. KHAFIDZ
B.A. (Hons.)(Mu’tah Jordan), M.IRKH. (UIAM), Dok. Fal. (Malaya)
e-Mel: hasanah@ukm.edu.my

Ketua Program Pengajian Al-Quran dan Al-Sunnah

DR. AHMAD FAKHRURRAZI MOHAMMED ZABIDI
Sm.P.I. (Kep.)(UKMalaysia), M.A. (Jordan), Dok. Fal. (UKMalaysia)
e-Mel: izzar@ukm.edu.my

Penyelaras Program

Diploma Pascasiswazah Pentadbiran Kehakiman dan Guaman Islam

DR. NORHONEYDAYATIE ABDUL MANAP
LL.B., LL.B.S. (Hons.), M.C.L., Ph.D (UIAM)
e-Mel: norhoney@ukm.edu.my

Program Blended Learning (Sarjana dan Kedoktoran)

EZAD AZRAAI JAMSARI
Sm.P.I. (Kep.), S.P.I. (UKMalaysia)
e-Mel: ezad@ukm.edu.my

Urus Setia Program

Penolong Pendaftar Kanan N44

SYAZRIZA ZULKAPLI
Tel: +603 8921 3519
Email: syazriza@ukm.edu.my

Setiausaha Pejabat

AKAN DILANTIK
Tel:
Email:

Pembantu Tadbir (P/O) N22

NOOR DARLINA KASUMAWATI MOHD YUSOF
Tel: +603 8921 3543
Email: darlina@ukm.edu.my

Pembantu Tadbir (P/O) N22

NUR AMANINA MOHAMAD DAUD
Tel: +603 8921 3524
Email: nuramanina95@ukm.edu.my

Pembantu Tadbir (P/O)(KUP) N22

SHARIFAH SALLEH
Tel: +603 8921
Email: shari@ukm.edu.my

Pembantu Operasi N11

MOHD KHAIRUL AZLAN ADNAN
Tel: +603 8921 5528
Email: mk_azlan@ukm.edu.my

Maklumat Lanjut:

Urus Setia Siswazah
Fakulti Pengajian Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, SELANGOR DARUL EHSAN
Tel: +603-8921 3519/ 3507
e-Mail: upps.fpi@ukm.edu.my