Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

 Memupuk Pemikiran Kristis dan Kreatif

Pembantu Tadbir

Puan Mastura Binti Ahmad @ Zakaria

 •  
 •  03-89214538
 •  wawamastura@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Setiausaha kepada Penolong Dekan ( Kualiti dan Strategi ) , Urusan Kualiti Fakulti

Encik Azli Bin Mohd Naser

 •  
 •  03-89214538
 •  azlimn@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Urusan Kualiti Fakulti

Puan Norzaliza Binti Zainal Abidin

 •  
 •  0389214198
 •  zaliza@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Pengurusan Aset, Penyewaan Ruang, Kewangan (Pengurusan), Prasarana

Puan Lizahwati Chumati

 •  
 •  03-89215849
 •  leeza@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Setiausaha kepada Penolong Dekan (Hal- ehwal Siswa dan Alumni)

Cik Azidawatie Ahmad Azni

 •  
 •  03-89214680
 •  ahazida@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Setiausaha kepada Penolong Dekan (Pengajaran dan Citra), Urusan pembelajaran dan pengajaran yang berhubungan dengan Pusat Citra Universiti (PCU) dan Pusat Pengajaran UKM

Puan Hazila Hassim

 •  
 •  03-89214741
 •  hazila@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Pengurusan Prasiswazah ( Peperiksaan - Tangguh Peperiksaan, Rayuan Semak Semula, Ulangan Khas, Perubahan Gred, Jadual Peperiksaan, Soalan Peperiksaan),  Anugerah Dekan , Hadiah dan Pingat

Puan Norhayati Ibrahim

 •  
 •  03-89214741
 •  atie@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Pengurusan Prasiswazah ( Pengambilan, Penawaran dan Pendaftaran Pelajar , Pertukaran Universiti / Fakulti /Program) , Pemindahan / Pengecualian Kredit

Puan Noor Shamarul Shaari

 •  
 •  03-89214741
 •  n_sham@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Program :- Psikologi dan Kerja Sosial

Puan Wan Norasyikeen Wan Ludin

 •  
 •  03-89214741
 •  syikeen@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Program : Pengajian Bahasa Melayu dan Persuratan Melayu

Puan Rafeeda Rosli

 •  
 •  03-89213447
 •  rafeeda@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Program :- Geografi dan Sains Pembangunan

Puan Ummi Izzati Mohd Razali

 •  
 •  03-89213447
 •  umie@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Program :- Komunikasi Media, Antropologi & Sosiologi

Cik Atikah Ishak

 •  
 •  03-89215375
 •  atikah@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Setiausaha kepada Timbalan Dekan ( Penyelidikan dan Inovasi )

Puan Rohana Amiruddin

 •  
 •  03-89214801
 •  rahna@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Penyelidikan , Pengurusan Aset Penyelidikan , Kewangan Penyelidikan, Urusan MOA & MOU

Puan Wan Nadiaton Radzuan

 •  
 •  03-89214801
 •  nad@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Pengurusan Penerbitan (eRep)

Puan Nur Hidayah Othman

 •  
 •  03-89215144
 •  nurhidayahothman@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Pengambilan Pelajar Baru, Pembentangan Proposal

Puan Kabtiah Binti M. Hanafi

 •  
 •  03-89215144
 •  kabtiah@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Pengurusan Program Eksekutif ( Program Bersama : - Program Sarjana Sains Sosial Pengajian Pertahanan (UKM-MPAT), Program Diploma Pascasiswazah Kerja Sosial UKM-ISM )

Encik Norhafizi Harun

 •  
 •  03-89215119
 •  hafizi@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Urusan Keusahawanan dan Kreativiti Pelajar

Puan Zounidah Ishak

 •  
 •  03-89215144
 •  zoura@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Program :- Bahasa Asing dan Terjemahan, Muzik

Puan Nurasyikin Fauzi

Puan Yusniza Mohd Yusof

 •  
 •  03-89214743
 •  yusniza@ukm.edu.my
 • Skop Kerja : Modul Insan Budiman, Pengurusan Latihan Industri