Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Pembantu Tadbir

Puan Mastura Binti Ahmad @ Zakaria

Skop Kerja : Setiausaha kepada Penolong Dekan ( Kualiti dan Strategi ) , Urusan Kualiti Fakulti


Encik Azli Bin Mohd Naser

Skop Kerja : Urusan Kualiti Fakulti


Puan Norzaliza Binti Zainal Abidin

Skop Kerja : Pengurusan Aset, Penyewaan Ruang, Kewangan (Pengurusan), Prasarana


Puan Lizahwati Chumati

Skop Kerja : Setiausaha kepada Penolong Dekan (Hal- ehwal Siswa dan Alumni)


Encik Mohamad Khalip Othman

Skop Kerja : Pengurusan Program Eksekutif ( Program Bersama : - Program Sarjana Sains Sosial Pengajian Rasuah (UKM-SPRM), Program Sarjana Sains Sosial Strategi & Diplomasi (UKM-IDFR), Program Sarjana Sains Sosial Pengajian Kepolisan (UKM - PDRM), Diploma Siswazah Sains Kepolisan (UKM-PDRM) )


Cik Azidawatie Ahmad Azni

Skop Kerja : Setiausaha kepada Penolong Dekan (Pengajaran dan Citra), Urusan pembelajaran dan pengajaran yang berhubungan dengan Pusat Citra Universiti (PCU) dan Pusat Pengajaran UKM


Puan Hazila Hassim

Skop Kerja : Pengurusan Prasiswazah ( Peperiksaan - Tangguh Peperiksaan, Rayuan Semak Semula, Ulangan Khas, Perubahan Gred, Jadual Peperiksaan, Soalan Peperiksaan),  Anugerah Dekan , Hadiah dan Pingat


Puan Norhayati Ibrahim

Skop Kerja : Pengurusan Prasiswazah ( Pengambilan, Penawaran dan Pendaftaran Pelajar , Pertukaran Universiti / Fakulti /Program) , Pemindahan / Pengecualian Kredit


Puan Noor Shamarul Shaari

Skop Kerja : Program :- Psikologi dan Kerja Sosial


Puan Wan Norasyikeen Wan Ludin

Skop Kerja : Program : Pengajian Bahasa Melayu dan Persuratan Melayu


Puan Rafeeda Rosli

Skop Kerja : Program :- Geografi dan Sains Pembangunan


Puan Ummi Izzati Mohd Razali

Skop Kerja : Program :- Komunikasi Media, Antropologi & Sosiologi


Cik Atikah Ishak

Skop Kerja : Setiausaha kepada Timbalan Dekan ( Penyelidikan dan Inovasi )


Puan Rohana Amiruddin

Skop Kerja : Penyelidikan , Pengurusan Aset Penyelidikan , Kewangan Penyelidikan, Urusan MOA & MOU


Puan Wan Nadiaton Radzuan

Skop Kerja : Pengurusan Penerbitan (eRep)


Puan Nur Hidayah Othman

Skop Kerja : Pengambilan Pelajar Baru, Pembentangan Proposal


Puan Kabtiah Binti M. Hanafi

Skop Kerja : Pengurusan Program Eksekutif ( Program Bersama : - Program Sarjana Sains Sosial Pengajian Pertahanan (UKM-MPAT), Program Diploma Pascasiswazah Kerja Sosial UKM-ISM )


Encik Norhafizi Harun

Skop Kerja : Urusan Keusahawanan dan Kreativiti Pelajar


Puan Zounidah Ishak

Skop Kerja : Program :- Bahasa Asing dan Terjemahan, Muzik


Puan Norpisah Mohd Ismail

Skop Kerja : Pengurusan Program Berterusan Jarak Jauh (PBJJ)


Puan Nurasyikin Fauzi


Puan Yusniza Mohd Yusof

Skop Kerja : Modul Insan Budiman, Pengurusan Latihan Industri