Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

 Memupuk Pemikiran Kristis dan Kreatif

Pembantu Awam H11

Encik Fauzi Mohd. Zain