Sarjanamuda Sastera (Pengajian Bahasa Melayu)

Bachelor of Arts (Malay Language Studies)

Maklumat Program Pengajian

Pengenalan Program

Program Pengajian Bahasa Melayu menawarkan ilmu teras dan aplikasi dalam kajian linguistik Melayu. Adunan yang komprehensif antara kedua-dua bidang ilmu ini berkemampuan melahirkan pakar dalam kajian linguistik Melayu yang berfikiran kreatif, inovatif dan memiliki daya tahan kemelayuan yang tinggi, selain menguasai aspek teori, berkeupayaan menganalisis dan mengaplikasikan ilmu linguistik Melayu

 Struktur Program

TAHUN 1

SKMP1043 Pengantar Pengajian Melayu

SKMB1063 Pengantar Kajian Bahasa Melayu (CITRA)

SKMB1023 Fonetik Bahasa Melayu

SKMB1033 Fonologi Bahasa Melayu

SKMB1043 Morfologi Bahasa Melayu

SKMB1053 Sintaksis Bahasa Melayu

TAHUN 2

SKMP2024 Metodologi Penyelidikan

SKMM2083 Penulisan Kreatif

SKMK2133 Budaya Popular

SKMB2063 Dialektologi Bahasa Melayu

SKMB2093 Pengeditan Teks Bahasa Melayu

SKMB2113 Analisis Wacana Bahasa Melayu

SKMB2123 Sosiolinguistik Bahasa Melayu

SKMB2143 Semantik Bahasa Melayu


TAHUN 3

SKMB3006 Latihan Industri

SKMB3153 Linguistik Sejarah Bahasa Melayu

SKMB3163 Psikolinguistik Bahasa Melayu

SKMB3203 Falsafah Bahasa

SKMB3213 Pragmatik Bahasa Melayu

SKMB3233 Sejarah Bahasa Melayu

SKMB3223 Lesikografi Bahasa Melayu

SKMB3236 Latihan Ilmiah

SKMB3243 Sintaksis Bahasa Melayu LanjutanTempoh & Yuran Pengajian

Tempoh pengajian : 6 Semester (Sepenuh masa)

Yuran pendaftaran: RM1200

Yuran aktiviti & fasiliti: RM340

Yuran pengajian: RM550

Semester pertama: RM2090

Semester berikutnya: RM890

Jumlah keseluruhan: RM6540

Cara Memohon

Permohonan bagi program pengajian sepenuh masa (untuk calon lepasan STPM, Matrikulasi,STAM dan Diploma/Setaraf) mesti dibuat melalui permohonan dalam talian (portal UPUOnline, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia). Hebahan dan iklan tarikh pembukaan permohonan akan dibuat melalui media massa.

Permohonan bagi pelajar antarabangsa pula boleh dibuat melalui laman web Pusat Kembangan Pendidikan, UKM.

Pertanyaan Lanjut

Untuk pertanyaan lanjut sila hubungi Dr. Kartini Abd Wahab, Ketua Program Pengajian Bahasa Melayu, Pusat Kajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, UKM.

Email: kartini@ukm.edu.my

Mengapa anda perlu memilih program ini?

Sila nyatakan kelebihan program ini

Sila nyatakan kelebihan program ini

Teknologi pengajaran dan pembelajaran terkini serta pensyarah berpengalaman

Sila nyatakan kelebihan program ini

Sekretariat Prasiswazah, Fakulti Sains Sosial & Kemanusiaan, UKM, 43600 Bangi, Selangor, MALAYSIA

td2fssk@ukm.edu.my

+603-8921 4721

Waktu Operasi

ISNIN- KHAMIS

8.00am – 1.00pm

2.00pm – 5.00pm

JUMAAT

8.00am – 12.15pm

2.45pm – 5.00pm

Pemakluman

Laman web ini boleh diakses dengan menggunakan peranti pintar. Paparan terbaik dengan pelayar web versi terbaharu pada resolusi minimum 1024X768