Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Pegawai Penyelidik Sosial Kanan

Puan Aliah Ismail

Skop Kepakaran : Pengurusan Persidangan dan Penerbitan


Puan Noraznita Anor Basri

Skop Kepakaran : Pengurusan Penerbitan dan Persidangan


Puan Aliah Ismail

Skop Kepakaran: Pengurusan Penerbitan Akademik  dan Persidangan


Puan Noraznita Anor Basri

Skop Kepakaran : Pengurusan Penerbitan Akademik  dan Persidangan