Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

 Memupuk Pemikiran Kristis dan Kreatif

Pembantu Tadbir

Puan Mastura Binti Ahmad @ Zakaria

Skop Kerja : Setiausaha kepada Penolong Dekan ( Kualiti dan Strategi ) , Urusan Kualiti Fakulti


Encik Azli Bin Mohd Naser

Skop Kerja : Urusan Kualiti Fakulti


Puan Norzaliza Binti Zainal Abidin

Skop Kerja : Pengurusan Aset, Penyewaan Ruang, Kewangan (Pengurusan), Prasarana


Puan Lizahwati Chumati

Skop Kerja : Setiausaha kepada Penolong Dekan (Hal- ehwal Siswa dan Alumni)


Cik Azidawatie Ahmad Azni

Skop Kerja : Setiausaha kepada Penolong Dekan (Pengajaran dan Citra), Urusan pembelajaran dan pengajaran yang berhubungan dengan Pusat Citra Universiti (PCU) dan Pusat Pengajaran UKM


Puan Hazila Hassim

Skop Kerja : Pengurusan Prasiswazah ( Peperiksaan - Tangguh Peperiksaan, Rayuan Semak Semula, Ulangan Khas, Perubahan Gred, Jadual Peperiksaan, Soalan Peperiksaan),  Anugerah Dekan , Hadiah dan Pingat


Puan Norhayati Ibrahim

Skop Kerja : Pengurusan Prasiswazah ( Pengambilan, Penawaran dan Pendaftaran Pelajar , Pertukaran Universiti / Fakulti /Program) , Pemindahan / Pengecualian Kredit


Puan Noor Shamarul Shaari

Skop Kerja : Program :- Psikologi dan Kerja Sosial


Puan Wan Norasyikeen Wan Ludin

Skop Kerja : Program : Pengajian Bahasa Melayu dan Persuratan Melayu


Puan Rafeeda Rosli

Skop Kerja : Program :- Geografi dan Sains Pembangunan


Puan Ummi Izzati Mohd Razali

Skop Kerja : Program :- Komunikasi Media, Antropologi & Sosiologi


Cik Atikah Ishak

Skop Kerja : Setiausaha kepada Timbalan Dekan ( Penyelidikan dan Inovasi )


Puan Rohana Amiruddin

Skop Kerja : Penyelidikan , Pengurusan Aset Penyelidikan , Kewangan Penyelidikan, Urusan MOA & MOU


Puan Wan Nadiaton Radzuan

Skop Kerja : Pengurusan Penerbitan (eRep)


Puan Nur Hidayah Othman

Skop Kerja : Pengambilan Pelajar Baru, Pembentangan Proposal


Puan Kabtiah Binti M. Hanafi

Skop Kerja : Pengurusan Program Eksekutif ( Program Bersama : - Program Sarjana Sains Sosial Pengajian Pertahanan (UKM-MPAT), Program Diploma Pascasiswazah Kerja Sosial UKM-ISM )


Encik Norhafizi Harun

Skop Kerja : Urusan Keusahawanan dan Kreativiti Pelajar


Puan Zounidah Ishak

Skop Kerja : Program :- Bahasa Asing dan Terjemahan, Muzik


Puan Nurasyikin Fauzi


Puan Yusniza Mohd Yusof

Skop Kerja : Modul Insan Budiman, Pengurusan Latihan Industri