Faculty of Social Sciences and Humanities

 Fostering Critical Thinking and Creativity

Pembantu Tadbir Kanan

Puan Suriani Mohd Lahuri

Skop Kerja : Pengurusan Kewangan, Prasarana, Perubatan, Pensyarah Sambilan, Surat Jaminan (GL)


Puan Dalita Binti Hop

Skop Kerja : Kewangan Penyelidikan, Penyewaan Mesin Penyalin, Prasarana


Encik Ishak Selamat

Skop Kerja : Program Kerja Kursus ( Ijazah Sarjana Sains Sosial dan Ijazah Sarjana Sastera : Asia Timur, Pengurusan Persekitaran, Psikologi, Psikologi Perkembangan, Psikologi Industri & Organisasi, Analisis Strategi, Pengajian Bahasa Inggeris Paskakolonial)


Puan Halizawati Mohd Zaid

Skop Kerja : Pelantikan Pemeriksa Luar dan Pemeriksa Dalam Tesis Doktor Falsafah/Sarjana Falsafah/Sarjana (Tesis), Pengurusan VIVA dan Senat Doktor Falsafah/Sarjana Falsafah