Bahasa

Penterjemah Google

Penafian Terjemahan Bahasa Ketiga

Sila ambil perhatian bahawa laman yang akan dipaparkan selepas pengalihbahasaan secara automatik oleh komputer . Kebarangkalian kandungan mungkin berbeza daripada maksud sebenar tidak dapat dielakkan. Universiti Kebangsaan Malaysia tidak bertanggungjawab atas sebarang kerosakan atau kesalahan maklumat yang mungkin terjadi dari kandungan yang telah dialih bahasa. Kandungan rasmi hanya pada laman yang asal di dalam Bahasa Inggeris dan Malaysia.

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan

Pembantu Tadbir Kanan

Puan Suriani Mohd Lahuri

Skop Kerja : Pengurusan Kewangan, Prasarana, Perubatan, Pensyarah Sambilan, Surat Jaminan (GL)


Puan Dalita Binti Hop

Skop Kerja : Kewangan Penyelidikan, Penyewaan Mesin Penyalin, Prasarana


Encik Ishak Selamat

Skop Kerja : Program Kerja Kursus ( Ijazah Sarjana Sains Sosial dan Ijazah Sarjana Sastera : Asia Timur, Pengurusan Persekitaran, Psikologi, Psikologi Perkembangan, Psikologi Industri & Organisasi, Analisis Strategi, Pengajian Bahasa Inggeris Paskakolonial)


Puan Nora Sappar

Skop Kerja : Program Kerja Kursus (Ijazah Sarjana Sains Sosial)


Puan Halizawati Mohd Zaid

Skop Kerja : Pelantikan Pemeriksa Luar dan Pemeriksa Dalam Tesis Doktor Falsafah/Sarjana Falsafah/Sarjana (Tesis), Pengurusan VIVA dan Senat Doktor Falsafah/Sarjana Falsafah